11 feb 2014 16:43

07 jan 2015 09:52

Ja till enklare resor med Västtrafik

Västtrafik ska, i ett första steg, genomföra förenklingar av biljettsystemet och biljettsortimentet.

Det beslutades av regionfullmäktige i Västra Götaland under tisdagen då man antog en ny pris- och sortimentstrategi för kollektivtrafiken.

Bland satsningarna för att förenkla resandet med kollektivtrafiken ingår en app-lösning för betalning via mobilen, ett förenklat biljettsortiment med ett nytt flexikort, mer användarvänliga kortläsare och slopad check-ut.

Förändringarna bedöms kunna genomföras inom två år och beräknas kosta 150 miljoner kronor.

Västtrafik ska, i ett första steg, genomföra förenklingar av biljettsystemet och biljettsortimentet.

Det beslutades av regionfullmäktige i Västra Götaland under tisdagen då man antog en ny pris- och sortimentstrategi för kollektivtrafiken.

Bland satsningarna för att förenkla resandet med kollektivtrafiken ingår en app-lösning för betalning via mobilen, ett förenklat biljettsortiment med ett nytt flexikort, mer användarvänliga kortläsare och slopad check-ut.

Förändringarna bedöms kunna genomföras inom två år och beräknas kosta 150 miljoner kronor.