11 feb 2014 19:00

07 jan 2015 10:08

Hetsig debatt om psykiatrins hyrläkare

Conny Brännbergs (KD) interpellation kring bemanningen inom psykiatrin på Skaraborgs sjukhus vållade lång debatt i regionfullmäktige i går.
Framförallt hyrläkarstoppet diskuterades flitigt och möjligen kan stoppet kringgås.

Debatten fördes vid två olika punkter. Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) fick frågan angående den minskade tillgänglighet på psykiatrin i regionen och öppnade då för att i viss mån kringgå hyresläkarstoppet.

– Om man inte kan lösa den akuta situationen på annat sätt är det en möjlighet. Men samtidigt är det en dyr och kortsiktig lösning.

Frågan om hyrläkarna kom också att prägla debatten kring Conny Brännbergs interpellation. Som SLA har skrivit om tidigare ifrågasätter Brännberg situationen på Skas psykiatriavdelning.

– Åtgärder måste vidtas och jag hoppas att öppningen kring hyrläkarna kan lösa det akuta problemet.

Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helén Eliasson menade dock att stoppet bör vara kvar.

– Jag tror det är rätt. Stoppet är inte heller ett politiskt beslut utan något som sjukhusen själva beslutat om. På kort sikt bör vi i stället hitta samverkan mellan olika verksamheter och på lång sikt öka bemanningen.

Ärendet var bara uppe för debatt på och således inget som fullmäktige beslutade kring.

Debatten fördes vid två olika punkter. Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) fick frågan angående den minskade tillgänglighet på psykiatrin i regionen och öppnade då för att i viss mån kringgå hyresläkarstoppet.

– Om man inte kan lösa den akuta situationen på annat sätt är det en möjlighet. Men samtidigt är det en dyr och kortsiktig lösning.

Frågan om hyrläkarna kom också att prägla debatten kring Conny Brännbergs interpellation. Som SLA har skrivit om tidigare ifrågasätter Brännberg situationen på Skas psykiatriavdelning.

– Åtgärder måste vidtas och jag hoppas att öppningen kring hyrläkarna kan lösa det akuta problemet.

Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helén Eliasson menade dock att stoppet bör vara kvar.

– Jag tror det är rätt. Stoppet är inte heller ett politiskt beslut utan något som sjukhusen själva beslutat om. På kort sikt bör vi i stället hitta samverkan mellan olika verksamheter och på lång sikt öka bemanningen.

Ärendet var bara uppe för debatt på och således inget som fullmäktige beslutade kring.