12 feb 2014 12:52

23 jan 2015 15:38

"Nytt avlopp höjer fastighetsvärdet"

Lagkraven på de enskilda avloppen ökar hela tiden. Vem ska du ringa till om du vill ha goda råd gratis? Svar: Ulf Gripenwald.

Många fastighetsägare på landsbygden står inför att byta ut gamla och utnötta avlopp. Miljökraven skärps hela tiden för att avloppen inte ska släppa ut till exempel kväve och forsfor och orsaka övergödningar.

– Vi har bytt ut 600 avlopp de senaste tre åren, men vi har i uppdrag från våra politiker att få till ännu bättre avlopp. Det går dessutom för sakta i Sverige att byta ut avloppen, säger Sonja Lejmark, förbundschef på Miljösamverkan östra Skaraborg (Mös).

Fler frågor

Ett led i satsningen är anställningen av Ulf Gripenwald. Den 58-åriga ingenjören har en bakgrund som lantbrukare och entreprenör med erfarenhet av avloppsbyten. Han säger att han känner igen problemen som fastighetsägarna brottas med gällande de gamla avloppen.

– Det kommer massor av frågor desto högre kraven blir. Jag tror att jag har ett bra grepp om vad som behöver göras, säger han.

Höjer värdet

Mös inspektioner visar att det är flera områden utanför tätorterna som lämpar sig alldeles utmärkt för gemensamma avloppslösningar. Myndigheten uppmanar fastighetsägare att gå samman för att undersöka saken.

Här kommer rådgivare Gripenwald in i bilden. Han hjälper till med myndighetskontakter, ger förslag på möjliga alternativ och upplyser om eventuella åtgärder som kan behövas vidtas - helt kostnadsfritt

– Tanken är att jag ska ge fastighetsägarna stöd. Att få till grupper som sedan ska bli autonoma. Behovet av stöd ökar hela tiden.

Om man inte vill investera i sitt avlopp av miljömässiga skäl, kan man åtminstone göra det av ekonomiska orsaker.

– Ett nytt avlopp höjer fastighetsvärdet, säger Ulf Gripenwald.

Många fastighetsägare på landsbygden står inför att byta ut gamla och utnötta avlopp. Miljökraven skärps hela tiden för att avloppen inte ska släppa ut till exempel kväve och forsfor och orsaka övergödningar.

– Vi har bytt ut 600 avlopp de senaste tre åren, men vi har i uppdrag från våra politiker att få till ännu bättre avlopp. Det går dessutom för sakta i Sverige att byta ut avloppen, säger Sonja Lejmark, förbundschef på Miljösamverkan östra Skaraborg (Mös).

Fler frågor

Ett led i satsningen är anställningen av Ulf Gripenwald. Den 58-åriga ingenjören har en bakgrund som lantbrukare och entreprenör med erfarenhet av avloppsbyten. Han säger att han känner igen problemen som fastighetsägarna brottas med gällande de gamla avloppen.

– Det kommer massor av frågor desto högre kraven blir. Jag tror att jag har ett bra grepp om vad som behöver göras, säger han.

Höjer värdet

Mös inspektioner visar att det är flera områden utanför tätorterna som lämpar sig alldeles utmärkt för gemensamma avloppslösningar. Myndigheten uppmanar fastighetsägare att gå samman för att undersöka saken.

Här kommer rådgivare Gripenwald in i bilden. Han hjälper till med myndighetskontakter, ger förslag på möjliga alternativ och upplyser om eventuella åtgärder som kan behövas vidtas - helt kostnadsfritt

– Tanken är att jag ska ge fastighetsägarna stöd. Att få till grupper som sedan ska bli autonoma. Behovet av stöd ökar hela tiden.

Om man inte vill investera i sitt avlopp av miljömässiga skäl, kan man åtminstone göra det av ekonomiska orsaker.

– Ett nytt avlopp höjer fastighetsvärdet, säger Ulf Gripenwald.