18 feb 2014 16:45

07 jan 2015 09:52

MP reserverade sig mot E20-beslut

Regionstyrelsen godkände en förhandlingsframställan till regeringen om utbyggnaden av E20 - men Miljöpartiet reserverade sig.

Miljöpartiet, som ingår i regionledning tillsammans med S och V, ville inte godkänna den framställan som skickats till regeringen inför vårens beslut om och hur E20 genom Skaraborg ska byggas ut. I stället ville partiet bland annat pröva frågan i fullmäktige ytterligare en gång och att det ska tas fram ekonomiska underlag för regionens åtaganden.

– I avsiktsförklaringen står det inget om att regionen ska förorda en fjärde fil, säger MP-gruppledaren Birgitta Losman.

I dokumentet uppmanas regeringen att ta med etapperna förbi Vårgårda, Vårgårda-Skara, förbi Skara, Götene-Mariestad och förbi Mariestad i infrastrukturplanen för 2014-2025. Ombyggnaden ska ske i två steg och i det avslutande ska delsträckorna byggas ut i sin helhet till fyra körfält utan korsningar. I skrivelsen betonar regionen att en miljard, främst från kommuner och regionen, kommer att finnas för medfinansiering.

– Det följer den avsiktsförklaring vi skrev innan jul, liksom fullmäktigebeslutet om att vi ska jobba för en fyrfältsväg. Kravet från kommunerna finns kvar, säger Gert-Inge Andersson (S), regionstyrelsens ordförande.

Losman:

– Alla vill ha E20 utbyggd men vi tycker att det hade varit bättre att nöja sig med trafiksäkerheten och sedan haft ett långsiktigt mål med fyra filer, precis som fullmäktige sagt.

Sprickan mellan S och MP är tydlig, men Gert-Inge Andersson ser inte det som något problem.

– Det finns en jättestor majoritet för detta i fullmäktige.

Losman:

– Vi ser en risk att uppgörelsen med staten spricker, när vi nu ställer ultimata krav.

Ombyggnad vid sjukhuset

Regionstyrelsen sa ja till ombyggnaden av lokaler vid sjukhuset i Mariestad för psykiatrin. Investeringen uppgår till 20 miljoner kronor, i 2013 års kostnadsläge, och pengarna kommer från Skaraborgs sjukhus egen ram. Efter ombyggnationen blir hyran 2,3 miljoner kronor per år. Just nu är hyran drygt 1,13 miljoner i lokalerna som hyrs i Regionens hus.

– Skas och beställarnämnden är överens om att det här blir bättre, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Miljöpartiet, som ingår i regionledning tillsammans med S och V, ville inte godkänna den framställan som skickats till regeringen inför vårens beslut om och hur E20 genom Skaraborg ska byggas ut. I stället ville partiet bland annat pröva frågan i fullmäktige ytterligare en gång och att det ska tas fram ekonomiska underlag för regionens åtaganden.

– I avsiktsförklaringen står det inget om att regionen ska förorda en fjärde fil, säger MP-gruppledaren Birgitta Losman.

I dokumentet uppmanas regeringen att ta med etapperna förbi Vårgårda, Vårgårda-Skara, förbi Skara, Götene-Mariestad och förbi Mariestad i infrastrukturplanen för 2014-2025. Ombyggnaden ska ske i två steg och i det avslutande ska delsträckorna byggas ut i sin helhet till fyra körfält utan korsningar. I skrivelsen betonar regionen att en miljard, främst från kommuner och regionen, kommer att finnas för medfinansiering.

– Det följer den avsiktsförklaring vi skrev innan jul, liksom fullmäktigebeslutet om att vi ska jobba för en fyrfältsväg. Kravet från kommunerna finns kvar, säger Gert-Inge Andersson (S), regionstyrelsens ordförande.

Losman:

– Alla vill ha E20 utbyggd men vi tycker att det hade varit bättre att nöja sig med trafiksäkerheten och sedan haft ett långsiktigt mål med fyra filer, precis som fullmäktige sagt.

Sprickan mellan S och MP är tydlig, men Gert-Inge Andersson ser inte det som något problem.

– Det finns en jättestor majoritet för detta i fullmäktige.

Losman:

– Vi ser en risk att uppgörelsen med staten spricker, när vi nu ställer ultimata krav.

Ombyggnad vid sjukhuset

Regionstyrelsen sa ja till ombyggnaden av lokaler vid sjukhuset i Mariestad för psykiatrin. Investeringen uppgår till 20 miljoner kronor, i 2013 års kostnadsläge, och pengarna kommer från Skaraborgs sjukhus egen ram. Efter ombyggnationen blir hyran 2,3 miljoner kronor per år. Just nu är hyran drygt 1,13 miljoner i lokalerna som hyrs i Regionens hus.

– Skas och beställarnämnden är överens om att det här blir bättre, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

  • Alf Ehn