20 feb 2014 06:10

07 jan 2015 10:09

Kompetensbrist på akuten i Skövde

Akutmottagningen vid Skaraborgs sjukhus har fått tillstånd att använda tio sjuksköterskor från bemanningsföretag under resten av året.
– Men så många lär vi knappast på tag på, säger verksamhetschefen Elisabeth Hellström.

Akutmottagningen vill hyra in tio sjuksköterskor som har minst två års erfarenhet av akutsjukvård. Helst ska de kunna jobba hela perioden.

– Det är ett sätt att försöka få in kompetent personal. Kan vi få tre eller fyra sjuksköterskor på det här sättet så är det bra. Just nu har vi fått tag på en, men vi har inte fått svar från alla de upphandlade företagen. Det tar ju lite tid, säger Elisabeth Hellström.

Anledningen till ansökan, som godkänts av sjukhusledningen, är att flera av de 60 heltidstjänsterna för sjuksköterskor på akuten i Skövde är vakanta.

Tolv föräldralediga

– Tolv är föräldralediga och ett antal har slutat under 2013. De har gått till annan verksamhet inom sjukhuset eller till hela andra verksamheter, säger Hellström.

Rekryteringen av egen fast anställd har inte gått så bra, antalet sökande med tillräcklig kompetens har varit få. Samtidigt tar det tid att få rutin. En sjuksköterska med god erfarenhet behöver ändå tio till tolv veckors inskolning på akuten.

– Kompetensbristen är ett stort bekymmer, men hela sjukhuset jobbar med det. Ett sätt är att omfördela kompetens, att ta in något mindre erfarna sjuksköterskor på vårdavdelningar och flytta på de mer rutinerade.

Dubbla kostnaden

Enligt ansökan handlar det om 458 015 kronor i kostnad för en för en fast anställd, inklusive ersättning för obekväm arbetstid och sociala avgifter, under tio månader. Om en sjuksköterska plockas in från ett bemanningsföretag blir kostnaden 875 089 kronor.

– Just nu är inte pengarna det stora problemet, utan att hitta personal med tillräcklig kompetens.

Akutmottagningen vill hyra in tio sjuksköterskor som har minst två års erfarenhet av akutsjukvård. Helst ska de kunna jobba hela perioden.

– Det är ett sätt att försöka få in kompetent personal. Kan vi få tre eller fyra sjuksköterskor på det här sättet så är det bra. Just nu har vi fått tag på en, men vi har inte fått svar från alla de upphandlade företagen. Det tar ju lite tid, säger Elisabeth Hellström.

Anledningen till ansökan, som godkänts av sjukhusledningen, är att flera av de 60 heltidstjänsterna för sjuksköterskor på akuten i Skövde är vakanta.

Tolv föräldralediga

– Tolv är föräldralediga och ett antal har slutat under 2013. De har gått till annan verksamhet inom sjukhuset eller till hela andra verksamheter, säger Hellström.

Rekryteringen av egen fast anställd har inte gått så bra, antalet sökande med tillräcklig kompetens har varit få. Samtidigt tar det tid att få rutin. En sjuksköterska med god erfarenhet behöver ändå tio till tolv veckors inskolning på akuten.

– Kompetensbristen är ett stort bekymmer, men hela sjukhuset jobbar med det. Ett sätt är att omfördela kompetens, att ta in något mindre erfarna sjuksköterskor på vårdavdelningar och flytta på de mer rutinerade.

Dubbla kostnaden

Enligt ansökan handlar det om 458 015 kronor i kostnad för en för en fast anställd, inklusive ersättning för obekväm arbetstid och sociala avgifter, under tio månader. Om en sjuksköterska plockas in från ett bemanningsföretag blir kostnaden 875 089 kronor.

– Just nu är inte pengarna det stora problemet, utan att hitta personal med tillräcklig kompetens.

  • Alf Ehn