22 feb 2014 14:55

23 jan 2015 15:27

Interpellation om utbyggnad

Riksdagsledamoten Monica Green (S) undrar hur infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd (M) kommer att agera nu när Skaraborgs kommuner och Västra Götalandsregionen enats om en medfinansiering av en om- och utbyggnad av E20.

– Det är en nationell väg och det är regeringen som har ansvaret. Därför vi jag trycka på i frågan genom en interpellation, säger Green.

En interpellation ska besvaras inom två veckor och Green räknar med svar under veckan.

– Det är en nationell väg och det är regeringen som har ansvaret. Därför vi jag trycka på i frågan genom en interpellation, säger Green.

En interpellation ska besvaras inom två veckor och Green räknar med svar under veckan.