24 feb 2014 13:40

07 jan 2015 10:09

Prövningsnämnd ändrade beslut

Den forskare vid Skaraborgs sjukhus som fick avslag av regionala etikprövningsnämnden i Göteborg om göra en studie om bildterapi har efter överklagande fått studien godkänd av Centrala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Syftet med studien var att undersöka om bildterapi i grupp kunde stärka identitet och delaktighet i sin egen utveckling i strävan mot ett självständigt liv hos en grupp långtidsarbetslösa ungdomar med försörjningsstöd. Centrala etiknämnden gjorde bedömningen att riskerna för negativa konsekvenser för de aktuella ungdomarna är små om studien genomförs som det beskrevs i en modifierad ansökan. Ungdomarna kommer inte att stå i något beroendeförhållande till socialsekreterare som beviljar försörjningsstöd.

I studien kommer åtta ungdomar att erbjudas bildterapi i grupp, en gång i veckan under sex månader. De kommer att få måla bilder vilka kommer att utgöra underlag till samtal och reflektion med en erfaren bildterapeut.

Den forskare vid Skaraborgs sjukhus som fick avslag av regionala etikprövningsnämnden i Göteborg om göra en studie om bildterapi har efter överklagande fått studien godkänd av Centrala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Syftet med studien var att undersöka om bildterapi i grupp kunde stärka identitet och delaktighet i sin egen utveckling i strävan mot ett självständigt liv hos en grupp långtidsarbetslösa ungdomar med försörjningsstöd. Centrala etiknämnden gjorde bedömningen att riskerna för negativa konsekvenser för de aktuella ungdomarna är små om studien genomförs som det beskrevs i en modifierad ansökan. Ungdomarna kommer inte att stå i något beroendeförhållande till socialsekreterare som beviljar försörjningsstöd.

I studien kommer åtta ungdomar att erbjudas bildterapi i grupp, en gång i veckan under sex månader. De kommer att få måla bilder vilka kommer att utgöra underlag till samtal och reflektion med en erfaren bildterapeut.