28 feb 2014 15:04

23 jan 2015 15:39

Polisen föreslås få klampa lastbilar

Transportstyrelsen föreslog under fredagen att polisen ska få möjlighet att låsa fast en lastbil genom så kallad ”klampning”, vilket innebär att fordonets hjul låses fast med en hjulboja som omöjliggör körning utan att skada fordonet.

Det kommer dessutom att ställas krav att chauffören i det kontrollerade fordonet, skall kunna visa upp dokumentation som styrker vilken typ av transport de kör.

– Från åkerinäringen är vi väldigt nöjda med den rapport som nu ligger på regeringens bord. Vi hoppas att regeringen lägger all kraft på att få till en lagstiftning så fort som möjligt, säger Thomas Morell, regionchef för Sveriges Åkeriföretag Skaraborg, i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att åkerinäringen anser sig vara hårt utsatt för olaglig konkurrens. Sveriges Åkeriföretag har under lång tid påpekat behovet av politiska initiativ för att komma till rätta med problemen.

Transportstyrelsen föreslog under fredagen att polisen ska få möjlighet att låsa fast en lastbil genom så kallad ”klampning”, vilket innebär att fordonets hjul låses fast med en hjulboja som omöjliggör körning utan att skada fordonet.

Det kommer dessutom att ställas krav att chauffören i det kontrollerade fordonet, skall kunna visa upp dokumentation som styrker vilken typ av transport de kör.

– Från åkerinäringen är vi väldigt nöjda med den rapport som nu ligger på regeringens bord. Vi hoppas att regeringen lägger all kraft på att få till en lagstiftning så fort som möjligt, säger Thomas Morell, regionchef för Sveriges Åkeriföretag Skaraborg, i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att åkerinäringen anser sig vara hårt utsatt för olaglig konkurrens. Sveriges Åkeriföretag har under lång tid påpekat behovet av politiska initiativ för att komma till rätta med problemen.