03 mar 2014 17:07

23 jan 2015 15:39

"Inget hot mot västra stambanan"

Trafikverket vill fortsätta planera för Götalandsbanan och att de nya stambanorna reserveras för persontrafik.
– Västra stambanan behövs på både kort och lång sikt, betonar Falköpings kommunalråd Ulf Eriksson (C).

Regeringen vill bygga två nya banor för snabbtåg, Götalandsbanan (Stockholm-Göteborg via Jönköping) och mellan Stockholm och Malmö.

Trafikverket fick nyligen i uppdrag av regeringen att ta fram ett fördjupat underlag om de nya stambanorna. I rapporten, som presenterades under måndagen, föreslås att Trafikverket fortsätter planeringen av sträckningarna och att se över finansieringsmöjligheterna.

Enligt rapporten bör de nya banorna kunna reserveras för persontrafik och kommer att avlasta den västra, som går genom Skaraborg, och södra stambanan avsevärt. Rimligt sett bör det begränsa chansen ett eventuellt tredje spår på västra stambanan, som har en hög belastning.

”Ligger långt bort”

Ulf Eriksson (C), kommunalråd i Falköping och medlem i intresseorganisationen Framtid västra stambanan:

– Ett tredje spår ligger långt bort men i förslaget till infrastrukturplan 2014-2025 finns det ett antal förbigångsspår inlagda. De är några kilometer långa och gör att godståg kan köra åt sidan, så att persontåg kan åka förbi. Samtidigt skulle det bästa vara ett tredje spår och det utreds vidare.

Eriksson menar att på sikt kommer en del av direkttågen som i dag går mellan Stockholm och Göteborg att gå på den nya Götalandsbanan.

– Men det har vi inte så ont av i Skaraborg. Götalandsbanan ska ta hand om utökningen av trafiken och vi ser inget hot mot västra stambanan. Dessutom kommer de två nya stambanorna att ersätta en del av inrikesflyget, vilket betyder mycket för miljön.

Ulf Eriksson tycker att det är bra att frågan om Götalandsbanan utreds en gång för alla.

– Vi kan inte ha en så stor fråga hängande. Det måste till en helhetslösning.

Regeringen vill bygga två nya banor för snabbtåg, Götalandsbanan (Stockholm-Göteborg via Jönköping) och mellan Stockholm och Malmö.

Trafikverket fick nyligen i uppdrag av regeringen att ta fram ett fördjupat underlag om de nya stambanorna. I rapporten, som presenterades under måndagen, föreslås att Trafikverket fortsätter planeringen av sträckningarna och att se över finansieringsmöjligheterna.

Enligt rapporten bör de nya banorna kunna reserveras för persontrafik och kommer att avlasta den västra, som går genom Skaraborg, och södra stambanan avsevärt. Rimligt sett bör det begränsa chansen ett eventuellt tredje spår på västra stambanan, som har en hög belastning.

”Ligger långt bort”

Ulf Eriksson (C), kommunalråd i Falköping och medlem i intresseorganisationen Framtid västra stambanan:

– Ett tredje spår ligger långt bort men i förslaget till infrastrukturplan 2014-2025 finns det ett antal förbigångsspår inlagda. De är några kilometer långa och gör att godståg kan köra åt sidan, så att persontåg kan åka förbi. Samtidigt skulle det bästa vara ett tredje spår och det utreds vidare.

Eriksson menar att på sikt kommer en del av direkttågen som i dag går mellan Stockholm och Göteborg att gå på den nya Götalandsbanan.

– Men det har vi inte så ont av i Skaraborg. Götalandsbanan ska ta hand om utökningen av trafiken och vi ser inget hot mot västra stambanan. Dessutom kommer de två nya stambanorna att ersätta en del av inrikesflyget, vilket betyder mycket för miljön.

Ulf Eriksson tycker att det är bra att frågan om Götalandsbanan utreds en gång för alla.

– Vi kan inte ha en så stor fråga hängande. Det måste till en helhetslösning.

  • Alf Ehn