03 mar 2014 06:00

23 jan 2015 15:39

Känner oro för verksamheten

40 medarbetare vid regionens naturbruksgymnasier känner oro för den fortsatta verksamheten och för elevernas framtid.
– Vi får fattade beslut presenterade för oss, skriver de i ett öppet brev.

Brevet har skickats till regionutvecklingsnämnden och till regionens gymnasienämnd.

40 medarbetare från naturbruksgymnasierna, inklusive Uddetorp i Skara och Sötåsen i Töreboda, har ställt sig bakom det öppna brevet.

– Jag har förstått att det finns en stor oro och det är viktigt att vi inte jagar lärare på flykten, säger Kristina Jonäng (C), andra vice ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Påståenden

I brevet uttrycker medarbetarna oro hur förändringsarbetet drivs. De får fattade beslut presenterade för sig.

– Vi kan bara konstatera att besluten bygger på obekräftade påståenden, och stor okunskap om hur näringen och verksamheten i skolan fungerar, skriver de.

Bristen på delaktighet i förändringsprocessen ger dem inte möjlighet att göra sitt bästa för eleverna, vilket dödar arbetsglädjen och kreativiteten i arbetslagen. Medarbetarna konstaterar även att läsårstiderna förändrats, vilket gjort att julledigheten förlängts och att vårterminen inte slutar förrän under slutet av juni.

– Den förkortade sommarledigheten försämrar möjligheter att sommarjobba, något de tidigare haft stora möjligheter till.

Viktig fråga

Kristina Jonäng betonar att det fortfarande är ett informationsärende hos regionutvecklingsnämnden, att hon ännu inte satt in sig i detalj i frågan men att ärendet är viktigt.

– Vi är måna om att allt sköts på ett bra sätt, och att lärarna känner att de är delaktiga. De har en kunskap och kompetens som är väldigt värdefull, säger hon.

Brevet har skickats till regionutvecklingsnämnden och till regionens gymnasienämnd.

40 medarbetare från naturbruksgymnasierna, inklusive Uddetorp i Skara och Sötåsen i Töreboda, har ställt sig bakom det öppna brevet.

– Jag har förstått att det finns en stor oro och det är viktigt att vi inte jagar lärare på flykten, säger Kristina Jonäng (C), andra vice ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Påståenden

I brevet uttrycker medarbetarna oro hur förändringsarbetet drivs. De får fattade beslut presenterade för sig.

– Vi kan bara konstatera att besluten bygger på obekräftade påståenden, och stor okunskap om hur näringen och verksamheten i skolan fungerar, skriver de.

Bristen på delaktighet i förändringsprocessen ger dem inte möjlighet att göra sitt bästa för eleverna, vilket dödar arbetsglädjen och kreativiteten i arbetslagen. Medarbetarna konstaterar även att läsårstiderna förändrats, vilket gjort att julledigheten förlängts och att vårterminen inte slutar förrän under slutet av juni.

– Den förkortade sommarledigheten försämrar möjligheter att sommarjobba, något de tidigare haft stora möjligheter till.

Viktig fråga

Kristina Jonäng betonar att det fortfarande är ett informationsärende hos regionutvecklingsnämnden, att hon ännu inte satt in sig i detalj i frågan men att ärendet är viktigt.

– Vi är måna om att allt sköts på ett bra sätt, och att lärarna känner att de är delaktiga. De har en kunskap och kompetens som är väldigt värdefull, säger hon.

  • Alf Ehn