03 mar 2014 20:00

23 jan 2015 15:27

Naturbrukschefer har stöd av styrelsen

Naturbruksförvaltningen har stöd av styrelsen.
– Tjänstemännens uppgift är att verkställa styrelsens beslut, betonar ordföranden Rune Hegland (MP).

40 medarbetare i regionens naturbruksgymnasier har skrivit ett öppet brev till regionutvecklingsnämnden och gymnasienämnden. De uttrycker sin oro för den fortsatta verksamheten och elevernas framtid. De är kritiska till hur det pågående omställningsarbetet bedrivs.

Rune Hegland säger att styrelsen har en dialog med elever, personal och ledning och att frågorna som tas upp i det öppna brevet diskuteras under de mötena.

– Det är nästan ofrånkomligt att det blir så här i ett omställningsarbete.

Din kommentar till att åsikterna kommer i form av ett öppet brev?

– Det står var och en fritt. Det är kanske lättare att uttrycka sig på det sättet; det är ju ganska stora avstånd mellan de olika skolorna. Samtidigt är det bra att det blir fokus på vad som händer. Vi ska inte hamna i en situation där vi inte tål granskning.

Läsårstider

De förändrade läsårstiderna är en av punkterna som tas upp i brevet. Medarbetarna menar att en kortare sommarledighet försämrar elevernas möjlighet att sommarjobba. Rune Hegland säger att förändringen beror på krav från skolinspektionen.

– Eleverna måste hinna med sitt examensarbete innan de kan få sin examen, vi har ändrat för att det inte ska bli några problem. Dessutom har praktiken tidigare lagts på sommarloven, men det innebär att vi måste ha lärare i tjänst på sommaren. Eleverna måste ha chans att komma in till skolan om praktiken inte fungerar, säger Hegland.

”Styrelsens fulla stöd”

I brevet får förvaltningschefen Kristina Athlei kritik. Medarbetarna anser att deras förtroende för förvaltningschefen fått en rejäl törn.

– Hon får ovett får att hon genomför våra beslut. Kristina sköter sitt jobb och har styrelsens fulla stöd, säger Rune Hegland.

40 medarbetare i regionens naturbruksgymnasier har skrivit ett öppet brev till regionutvecklingsnämnden och gymnasienämnden. De uttrycker sin oro för den fortsatta verksamheten och elevernas framtid. De är kritiska till hur det pågående omställningsarbetet bedrivs.

Rune Hegland säger att styrelsen har en dialog med elever, personal och ledning och att frågorna som tas upp i det öppna brevet diskuteras under de mötena.

– Det är nästan ofrånkomligt att det blir så här i ett omställningsarbete.

Din kommentar till att åsikterna kommer i form av ett öppet brev?

– Det står var och en fritt. Det är kanske lättare att uttrycka sig på det sättet; det är ju ganska stora avstånd mellan de olika skolorna. Samtidigt är det bra att det blir fokus på vad som händer. Vi ska inte hamna i en situation där vi inte tål granskning.

Läsårstider

De förändrade läsårstiderna är en av punkterna som tas upp i brevet. Medarbetarna menar att en kortare sommarledighet försämrar elevernas möjlighet att sommarjobba. Rune Hegland säger att förändringen beror på krav från skolinspektionen.

– Eleverna måste hinna med sitt examensarbete innan de kan få sin examen, vi har ändrat för att det inte ska bli några problem. Dessutom har praktiken tidigare lagts på sommarloven, men det innebär att vi måste ha lärare i tjänst på sommaren. Eleverna måste ha chans att komma in till skolan om praktiken inte fungerar, säger Hegland.

”Styrelsens fulla stöd”

I brevet får förvaltningschefen Kristina Athlei kritik. Medarbetarna anser att deras förtroende för förvaltningschefen fått en rejäl törn.

– Hon får ovett får att hon genomför våra beslut. Kristina sköter sitt jobb och har styrelsens fulla stöd, säger Rune Hegland.

  • Alf Ehn