05 mar 2014 13:14

07 jan 2015 09:53

Tar över Västtrafiks kundservice

Västtrafik lägger ut delar av sin kundservice på entreprenad och upphandlingen vanns av Samres AB. Företaget har sedan tidigare uppdraget att driva Västtrafiks beställningscentral för anropsstyrd trafik. I det nya uppdraget ingår hantering av ungefär 450 000 inkommande telefonsamtal och 100 000 resegarantiärenden per år.

– Samres har stor erfarenhet av den här typen av uppdrag och det innebär att våra kunder får fortsatt god service. Samtidigt som vi kan fokusera på att förbättra vår störningsinformation och utveckla hanteringen av komplexa kundärenden, säger Mikael Olsson, trafikchef för Västtrafik i ett pressmeddelande.

Verksamheten berör ett tiotal kundkommunikatörer i Göteborg och Uddevalla och de kommer erbjudas anställning hos Samres. Avtalet trädde i kraft 4 mars och löper på tre och ett halvt år med möjlighet till förlängning.

Västtrafik lägger ut delar av sin kundservice på entreprenad och upphandlingen vanns av Samres AB. Företaget har sedan tidigare uppdraget att driva Västtrafiks beställningscentral för anropsstyrd trafik. I det nya uppdraget ingår hantering av ungefär 450 000 inkommande telefonsamtal och 100 000 resegarantiärenden per år.

– Samres har stor erfarenhet av den här typen av uppdrag och det innebär att våra kunder får fortsatt god service. Samtidigt som vi kan fokusera på att förbättra vår störningsinformation och utveckla hanteringen av komplexa kundärenden, säger Mikael Olsson, trafikchef för Västtrafik i ett pressmeddelande.

Verksamheten berör ett tiotal kundkommunikatörer i Göteborg och Uddevalla och de kommer erbjudas anställning hos Samres. Avtalet trädde i kraft 4 mars och löper på tre och ett halvt år med möjlighet till förlängning.