05 mar 2014 16:49

07 jan 2015 09:53

Regionen satsar mot psykisk ohälsa

Västra Götalandsregionen ska göra en satsning på att minska psykisk ohälsa. Detta genom att besluta hur statsbidraget för stöd till riktade insatser för att minska psykisk ohälsa ska hanteras.

Utskottet avsätter en del av medlen för att verksamheterna ska genomföra insatser för att nå målen. Den andra delen är målrelaterad och där får verksamheterna medel först om regionen når de nationella målsättningarna och därmed får statsbidrag.

Sammanlagt fördelas 630 miljoner kronor till kommuner och landsting. Förra året klarade Västra Götalandsregionen grundkraven och fick sammanlagt 60,5 miljoner i prestationsersättning.

Västra Götalandsregionen ska göra en satsning på att minska psykisk ohälsa. Detta genom att besluta hur statsbidraget för stöd till riktade insatser för att minska psykisk ohälsa ska hanteras.

Utskottet avsätter en del av medlen för att verksamheterna ska genomföra insatser för att nå målen. Den andra delen är målrelaterad och där får verksamheterna medel först om regionen når de nationella målsättningarna och därmed får statsbidrag.

Sammanlagt fördelas 630 miljoner kronor till kommuner och landsting. Förra året klarade Västra Götalandsregionen grundkraven och fick sammanlagt 60,5 miljoner i prestationsersättning.