05 mar 2014 16:50

07 jan 2015 10:09

Personer med ätstörningar ska få likvärdig vård

Det behövs en regionövergripande analys av vårdutbud, vårdbehov och vårdresurser inom ätstörningsvården. Det föreslår Kristina Grapenholm (FP) och Jonas Andersson (FP) i en motion.

Tanken med analysen är att personer med ätstörningar, exempelvis anorexia eller bulimia, får en likvärdig vård oavsett var i Västra Götalandsregionen de bor.

Samtliga remissinstanser är positiva till förslaget och hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade på onsdagen att föreslå regionstyrelsen att säga ja till en motionen.

Det behövs en regionövergripande analys av vårdutbud, vårdbehov och vårdresurser inom ätstörningsvården. Det föreslår Kristina Grapenholm (FP) och Jonas Andersson (FP) i en motion.

Tanken med analysen är att personer med ätstörningar, exempelvis anorexia eller bulimia, får en likvärdig vård oavsett var i Västra Götalandsregionen de bor.

Samtliga remissinstanser är positiva till förslaget och hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade på onsdagen att föreslå regionstyrelsen att säga ja till en motionen.