07 mar 2014 06:00

23 jan 2015 15:39

600 tandläkare utbildas

VÄSTRA GÖTALAND: Ökad upplysning ska ge färre antibiotikaförskrivningar

Tandvården ska utbilda sina tandläkare för att få ned förskrivningen av antibiotika.
– Vi vill få ned förskrivningen med mer än 20 procent, säger folktandvårdens kvalitetsansvarige Bent Petersen.

Sjukvården har jobbat länge med att få ned den onödiga förskrivningen av antibiotika, inte minst genom de så kallade stramagrupper som finns i regionen.

Tandvården i Västra Götaland finns med i stramagrupperna, men har inte gjort någon egen större aktivitet förrän nu.

– Under våren ska vi utbilda samtliga tandläkare som förskriver antibiotika. Totalt handlar det om cirka 600 tandläkare som ska få veta mer under en halvdag. Totalt blir det 17 utbildningstillfällen, säger Bent Pedersen.

Sju procent

Tandläkarna skrev ut, enligt läkemedelsverket, cirka sju procent av all antibiotika som 2012 hämtades ut på svenska apotek. Samma år minskade tandläkarnas förskrivning med tre procent. Under förra året sjönk den något men tandvården vill göra mer.

I Skåne genomfördes för några år sedan en liknande utbildningsinsats, liknande den som ska genomföras i Västra Götaland. Antibiotikaförskrivningen sjönk med 20 procent.

– Vi vill helst ha en större minskning. Det är vår största utbildningsinsats under året, säger Bent Petersen och tillägger:

– Vi kände att det vara dags att göra något. Det handlar mycket om en upplysningsfråga, ofta skrivs antibiotika ut till patienter för säkerhets skull, om det skulle bli problem. Så får det naturligtvis inte vara. Efter utbildningen kommer vi att göra en ny utvärdering.

Mest i Skåne

Under tiden 1 september 2012 till 31 augusti 2013 förskrevs 33 förpackningar per 1 000 invånare i just Skåne, som låg högst i hela landet. I Västerbotten (14 förpackningar) skrevs det ut minst. Västra Götaland (27) låg strax under rikssnittet. Läkemedelsverket har kommit med nya rekommendationer för behandlingar.

Sjukvården har jobbat länge med att få ned den onödiga förskrivningen av antibiotika, inte minst genom de så kallade stramagrupper som finns i regionen.

Tandvården i Västra Götaland finns med i stramagrupperna, men har inte gjort någon egen större aktivitet förrän nu.

– Under våren ska vi utbilda samtliga tandläkare som förskriver antibiotika. Totalt handlar det om cirka 600 tandläkare som ska få veta mer under en halvdag. Totalt blir det 17 utbildningstillfällen, säger Bent Pedersen.

Sju procent

Tandläkarna skrev ut, enligt läkemedelsverket, cirka sju procent av all antibiotika som 2012 hämtades ut på svenska apotek. Samma år minskade tandläkarnas förskrivning med tre procent. Under förra året sjönk den något men tandvården vill göra mer.

I Skåne genomfördes för några år sedan en liknande utbildningsinsats, liknande den som ska genomföras i Västra Götaland. Antibiotikaförskrivningen sjönk med 20 procent.

– Vi vill helst ha en större minskning. Det är vår största utbildningsinsats under året, säger Bent Petersen och tillägger:

– Vi kände att det vara dags att göra något. Det handlar mycket om en upplysningsfråga, ofta skrivs antibiotika ut till patienter för säkerhets skull, om det skulle bli problem. Så får det naturligtvis inte vara. Efter utbildningen kommer vi att göra en ny utvärdering.

Mest i Skåne

Under tiden 1 september 2012 till 31 augusti 2013 förskrevs 33 förpackningar per 1 000 invånare i just Skåne, som låg högst i hela landet. I Västerbotten (14 förpackningar) skrevs det ut minst. Västra Götaland (27) låg strax under rikssnittet. Läkemedelsverket har kommit med nya rekommendationer för behandlingar.

  • Alf Ehn