09 mar 2014 15:00

23 jan 2015 15:39

Effektivisering i gymnasieprogrammen

För många gymnasieplatser gapar tomma i Skaraborg. Nu ska ett djupare samarbete mellan kommunerna råda bot på det.
– Vi ska vara lyhörda och möta arbetsmarknadens behov, säger Katarina Jonsson (M), ordförande i Skaraborgs kommunalförbund.

Skaraborgs kommunalförbund har beslutat att stärka det samarbete som redan finns mellan kommunerna när det gäller skolan, framför allt gymnasiet. I dag finns det för många program med för få elever. Målet är att få bukt med det till nästa år.

– Elevernas val ska vara styrande. Vi har tagit i hand på att bli bättre på att formera utbudet efter flödet, säger Katarina Jonsson.

Sedan tidigare har man ett gemensamt antagningskansli, det fördjupade samarbetet ska kunna spara pengar.

– Skolan kostar för mycket, genom att ta ett större gemensamt ansvar kan vi ändra på det och samtidigt höja kvaliteten.

Skaraborgs kommunalförbund har beslutat att stärka det samarbete som redan finns mellan kommunerna när det gäller skolan, framför allt gymnasiet. I dag finns det för många program med för få elever. Målet är att få bukt med det till nästa år.

– Elevernas val ska vara styrande. Vi har tagit i hand på att bli bättre på att formera utbudet efter flödet, säger Katarina Jonsson.

Sedan tidigare har man ett gemensamt antagningskansli, det fördjupade samarbetet ska kunna spara pengar.

– Skolan kostar för mycket, genom att ta ett större gemensamt ansvar kan vi ändra på det och samtidigt höja kvaliteten.

  • Karin Bäcklund