11 mar 2014 16:59

23 jan 2015 15:40

22 forskare presenterade sina resultat

Skaraborgsinstitutets tionde forskningsfestival bjöd på ett blandat program.
– Det är bra att presentera sina resultat i en hygglig miljö, säger Kjell-Arne Ung, forskningschef vid Skaraborgs sjukhus.

Erik Backhaus, processchef vid infektionsavdelningen på Skaraborgs sjukhus, inledde festivalen och följdes av ytterligare 21 forskare i Utsikten på Skas i Skövde. Det handlade både om avancerad forskning samt mer, men minst lika viktig, vardagsnära forskning.

Tiden var knapp och Erik hade 15 minuter på sig att presentera sin avhandling om riskfaktorer för svåra pneumokockinfektioner.

– Jag hade egentligen behövt fyra timmar och hade kunnat hålla på i åtta, men då hade knappast någon lyssnat, säger Erik.

Han berättade om studien, där 2 977 journaler av svåra pneumokockinfektioner hos barn och vuxna från tiden 1996 till 2008 granskades. Pneumokocker är bakterier inom släktet streptokocker. De förekommer normalt i näsa och svalg hos barn och vuxna, men de kan också ge upphov till både banala och mycket komplicerade infektioner.

– Det är den största enskilda orsaken till död bland barn, under två år, i världen. Utbredd vaccination av barn och riskgrupper håller på att ändra på den saken, säger Erik Backhaus.

Hans forskning stöttades av just Skaraborgsinstitutet, Skas FoU-centrum och regionen. Erik Backhaus stannade kvar på Skaraborgs sjukhus efter sin ST-tjänstgöring och disputation.

– Forskningen var en av anledningarna till att jag stannade kvar.

Mycket forskning

Björn Landström, vd för Skaraborgsinstitutet, konstaterade att det förekommer mycket forskning i Skaraborg.

– Det är värdefullt med den praktiknära forskningen.

Kjell-Arne Ung, FoU-chef vid Skas, sa att det finns goda förutsättningar för att forska i Skaraborg. Skas-personal fanns med i cirka 100 vetenskapliga publikationer under förra året.

– Invånarna är positiva till forskning och flyttar inte ofta, jämfört med de som bor i storstäderna.

Erik Backhaus, processchef vid infektionsavdelningen på Skaraborgs sjukhus, inledde festivalen och följdes av ytterligare 21 forskare i Utsikten på Skas i Skövde. Det handlade både om avancerad forskning samt mer, men minst lika viktig, vardagsnära forskning.

Tiden var knapp och Erik hade 15 minuter på sig att presentera sin avhandling om riskfaktorer för svåra pneumokockinfektioner.

– Jag hade egentligen behövt fyra timmar och hade kunnat hålla på i åtta, men då hade knappast någon lyssnat, säger Erik.

Han berättade om studien, där 2 977 journaler av svåra pneumokockinfektioner hos barn och vuxna från tiden 1996 till 2008 granskades. Pneumokocker är bakterier inom släktet streptokocker. De förekommer normalt i näsa och svalg hos barn och vuxna, men de kan också ge upphov till både banala och mycket komplicerade infektioner.

– Det är den största enskilda orsaken till död bland barn, under två år, i världen. Utbredd vaccination av barn och riskgrupper håller på att ändra på den saken, säger Erik Backhaus.

Hans forskning stöttades av just Skaraborgsinstitutet, Skas FoU-centrum och regionen. Erik Backhaus stannade kvar på Skaraborgs sjukhus efter sin ST-tjänstgöring och disputation.

– Forskningen var en av anledningarna till att jag stannade kvar.

Mycket forskning

Björn Landström, vd för Skaraborgsinstitutet, konstaterade att det förekommer mycket forskning i Skaraborg.

– Det är värdefullt med den praktiknära forskningen.

Kjell-Arne Ung, FoU-chef vid Skas, sa att det finns goda förutsättningar för att forska i Skaraborg. Skas-personal fanns med i cirka 100 vetenskapliga publikationer under förra året.

– Invånarna är positiva till forskning och flyttar inte ofta, jämfört med de som bor i storstäderna.

  • Alf Ehn