14 mar 2014 06:00

23 jan 2015 15:40

Vårdcentralerna bedöms - fina siffror för Tidan

Vårdcentralen i Tidan har jobbat mycket med att patienterna ska trivas. Den senaste patientenkäten visar att arbetet ger resultat.

Sveriges kommuner och Landsting, SKL, gör en årlig kundenkät om patienternas åsikter om sin vårdcentral.

Enkäten skickades till 200 patienter, av de 735 som besökte vårdcentralen i Tidan under september. Nästan 60 procent svarade vilket innebär att 16,3 procent av besökarna har bedömt vårdcentralen, som har 4 200 listade patienter.

Betygen sätts i åtta olika kategorier och sedan förra året har Tidans betyg i delaktighet, helhetsintryck, förtroende, tillgänglighet, information och upplevd nytta höjts medan de blivit lägre i bemötande och rekommendera.

Räknas medelvärdet fram hamnar Tidan på siffran 89. I Skaraborg är det bara Skagerns vård- och hälsoenhet i Gullspång som har en bättre siffra (92).

– Kul att vi kan lyfta oss och det är saker vi jobbar mycket med, säger vårdcentralschefen Ami Hertzman.

Hur då?

– Vi pratar mycket om bemötande, om hur viktigt det är att lyssna in patienterna och få dem att förstå vad och varför vi gör vissa saker. Vi är en liten vårdcentral, alla är med på det här och vi fostrar varandra.

Siffrorna från SKL är viktiga i vårdcentralens ambition att bli bättre. De ligger som grund för de handlingsplaner som görs.

– Vi håller på och lägger om tiderna, så att vi kan ta emot patienter lite senare på dagen. Sedan skulle vi vilja jobba mer med förebyggande vård, men vi får se vad vi orkar med.

Föreläsningar

ST-läkaren Mattias Perzon betonar att kommunikationen med patienterna är viktig:

– De måste uppfatta vad som är på gång.

Mattias har en viktig roll i vårdcentralens planer på att jobba ännu mer förebyggande. Det kommer att bli öppet hus samt några föreläsningskvällar, där det bland annat kommer att handla om kost och motion. Under våren blir det två föreläsningar. Den första arrangeras i april.

– Vi har en möjlighet att genomföra detta, och det kan ge ett annat perspektiv för våra kunder, när de kan göra något mer än att komma hit som patienter, säger Mattias Perzon.

Sveriges kommuner och Landsting, SKL, gör en årlig kundenkät om patienternas åsikter om sin vårdcentral.

Enkäten skickades till 200 patienter, av de 735 som besökte vårdcentralen i Tidan under september. Nästan 60 procent svarade vilket innebär att 16,3 procent av besökarna har bedömt vårdcentralen, som har 4 200 listade patienter.

Betygen sätts i åtta olika kategorier och sedan förra året har Tidans betyg i delaktighet, helhetsintryck, förtroende, tillgänglighet, information och upplevd nytta höjts medan de blivit lägre i bemötande och rekommendera.

Räknas medelvärdet fram hamnar Tidan på siffran 89. I Skaraborg är det bara Skagerns vård- och hälsoenhet i Gullspång som har en bättre siffra (92).

– Kul att vi kan lyfta oss och det är saker vi jobbar mycket med, säger vårdcentralschefen Ami Hertzman.

Hur då?

– Vi pratar mycket om bemötande, om hur viktigt det är att lyssna in patienterna och få dem att förstå vad och varför vi gör vissa saker. Vi är en liten vårdcentral, alla är med på det här och vi fostrar varandra.

Siffrorna från SKL är viktiga i vårdcentralens ambition att bli bättre. De ligger som grund för de handlingsplaner som görs.

– Vi håller på och lägger om tiderna, så att vi kan ta emot patienter lite senare på dagen. Sedan skulle vi vilja jobba mer med förebyggande vård, men vi får se vad vi orkar med.

Föreläsningar

ST-läkaren Mattias Perzon betonar att kommunikationen med patienterna är viktig:

– De måste uppfatta vad som är på gång.

Mattias har en viktig roll i vårdcentralens planer på att jobba ännu mer förebyggande. Det kommer att bli öppet hus samt några föreläsningskvällar, där det bland annat kommer att handla om kost och motion. Under våren blir det två föreläsningar. Den första arrangeras i april.

– Vi har en möjlighet att genomföra detta, och det kan ge ett annat perspektiv för våra kunder, när de kan göra något mer än att komma hit som patienter, säger Mattias Perzon.

  • Alf Ehn

BETYGSATTA VÅRDCENTRALER

Vårdcentral B T F U H M

Kurhälsan, Falköping 92 73 88 85 78 84

Centralhälsan Falköping 87 62 80 76 68 76

Falköping VC Floby 90 84 83 80 69 80

Falköping VC Mösseberg 90 78 86 83 69 80

Falköping VC Oden 86 73 80 77 62 75

VC Stenstorp 95 86 91 85 78 87

Skagerns Vård o Häl, Gullspång 98 99 92 93 81 92

Vårdcentralen Gullspång/Hova 95 93 91 87 78 88

Hälsocentralen Hjo 91 92 85 81 70 82

Vårdcentralen Hjo 88 78 84 81 67 80

Vårdcentralen Karlsborg 84 77 76 77 64 74

Mariestad Kinnekullehälsan 96 80 92 88 80 88

Vårdcentralen Mariestad 85 82 74 70 61 71

Skövde Allemanshälsan 92 96 88 84 76 86

Vårdcentralen City Skövde 78 82 70 73 60 71

Vårdcentralen Billingen 94 93 91 86 76 87

Vårdcentralen Centrum Skövde 89 78 81 76 70 79

Vårdcentralen Hentorp 95 85 88 84 73 84

Vårdcentralen Norrmalm 95 81 89 85 74 84

Vårdcentralen Södra Ryd 92 82 88 80 71 81

Vårdcentralen Tidan 93 95 93 87 82 89

Vårdcentralen Tibro 74 57 61 63 48 58

Vårdcentralen Tidaholm 89 80 85 72 63 75

Vårdcentralen Töreboda 91 84 87 82 67 81

Listan redovisar fem av kategorierna: bemötande (B), tillgänglighet (T), förtroende (F), upplevd nytta (U), helhetsbild (H). Ett medelvärde (M) på samtliga åtta kategorier har räknats fram.

Källa: SKL