17 mar 2014 06:00

23 jan 2015 15:27

"Ärendet ska anmälas till Socialstyrelsen"

:

Skaraborgs sjukhus chefläkare Ulf Nyberg säger att ärendet ska anmälas enligt Lex Maria.

Ulf Nyberg konstaterar att det är en tragisk händelse, där familjen mister ett fullgånget barn.

Han kan egentligen inte kommentera enskilda fall.

– Men verksamheten har genomfört en händelseanalys där man även tagit hjälp av extern expertis, säger Ulf Nyberg.

Just nu har han ärendet för bedömning. Snart kommer det att skickas till Socialstyrelsen.

– Vi ska göra en Lex Maria-anmälan och det är även bra att familjen gjort en anmälan till Ivo, så att ärendet granskas ur två perspektiv.

Händelsen inträffade under slutet av september. Ska det ta så lång tid innan anmälan enligt Lex Maria görs?

– Egentligen inte, men jag vill att händelseanalysen skall vara klar innan Lex Maria-anmälan görs. Då sparar vi mycket brevväxling mellan oss och Ivo. Det vi skall jobba på är att händelseanalysen skall gå snabbare.

Ulf Nyberg konstaterar att det är en tragisk händelse, där familjen mister ett fullgånget barn.

Han kan egentligen inte kommentera enskilda fall.

– Men verksamheten har genomfört en händelseanalys där man även tagit hjälp av extern expertis, säger Ulf Nyberg.

Just nu har han ärendet för bedömning. Snart kommer det att skickas till Socialstyrelsen.

– Vi ska göra en Lex Maria-anmälan och det är även bra att familjen gjort en anmälan till Ivo, så att ärendet granskas ur två perspektiv.

Händelsen inträffade under slutet av september. Ska det ta så lång tid innan anmälan enligt Lex Maria görs?

– Egentligen inte, men jag vill att händelseanalysen skall vara klar innan Lex Maria-anmälan görs. Då sparar vi mycket brevväxling mellan oss och Ivo. Det vi skall jobba på är att händelseanalysen skall gå snabbare.

  • Alf Ehn