20 mar 2014 06:00

07 jan 2015 10:10

Fördelning i strid med kommunallagen

Regionens revisorer menar att resursfördelningen från regionstyrelsen är så stor att den kan stå i strid med kommunallagen.
– Vi måste ta till oss det här, säger regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

Granskningen avser de medel som går till hälso- och sjukvården. Revisorerna har kommit fram till att det handlar om så stora medel som fördelas från regionstyrelsen att det kan påverka verksamheternas inriktning, omfattning och kvalitet.

Inte enligt lagen

Därmed sker det inte i enlighet med kommunallagen som ger regionfullmäktige ensamrätt att ta beslut i frågor som är av principiell vikt.

– Det gäller bland annat de pengar som hälso- och sjukvårdsutskottet anslår till obesitas- och ortopedisatsningar och som går till riktade satsningar. Revisorerna menar att vi går förbi regionfullmäktige och därmed den resursfördelningsmodell som finns, säger Gert-Inge Andersson.

Han tillägger:

– Vi är helt överens om att pengarna inte ska gå förbi hälso- och sjukvårdsnämnderna. Den rollen måste de ha. Regionstyrelsen ska inte ha en massa egna pengar, utan ska vara en beredande enhet och givetvis ha uppsiktsansvaret.

Revisorerna anser även att en proportionellt sett större andel av regionstyrelsens resurser fördelats till hälso- och sjukvården i Göteborg. Sjukhus med låg tillgänglighet får mer pengar än de som klarar budgetmålen.

– Jag kan hålla med om det, men de verksamheter som inte går så bra måste få chansen. Men det senaste beslutet, om att Kungälvs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och NU -sjukvården ska få mer tid på sig, togs just i fullmäktige.

Jonas Andersson (FP) har flera gånger haft synpunkter på fördelningssystemet:

– Vi vill att regionfullmäktige ska skjuta till pengar, i stället har det fyllts på av regionstyrelsen när det fattats. Det innebär exempelvis att Skaraborgs sjukhus straffas. De sköter sig men får inga pengar. Det är inget bra signalsystem.

Rekommendationer

Enligt revisorernas rekommendationer, ska beslut om resurstillskott, som kan påverka inriktning och kvalitet, till nämnder och styrelser tar av regionfullmäktige. Styrmodellen ska förtydligas, roller och ansvar klargöras, principerna tydliggöras och regionstyrelsen mer detaljerat rapportera till fullmäktige hur resurserna från regionstyrelsen anslag fördelats.

Vi har förgäves sökt Ulf Sjösten (M), ordförande i revisorskollegiet.

Granskningen avser de medel som går till hälso- och sjukvården. Revisorerna har kommit fram till att det handlar om så stora medel som fördelas från regionstyrelsen att det kan påverka verksamheternas inriktning, omfattning och kvalitet.

Inte enligt lagen

Därmed sker det inte i enlighet med kommunallagen som ger regionfullmäktige ensamrätt att ta beslut i frågor som är av principiell vikt.

– Det gäller bland annat de pengar som hälso- och sjukvårdsutskottet anslår till obesitas- och ortopedisatsningar och som går till riktade satsningar. Revisorerna menar att vi går förbi regionfullmäktige och därmed den resursfördelningsmodell som finns, säger Gert-Inge Andersson.

Han tillägger:

– Vi är helt överens om att pengarna inte ska gå förbi hälso- och sjukvårdsnämnderna. Den rollen måste de ha. Regionstyrelsen ska inte ha en massa egna pengar, utan ska vara en beredande enhet och givetvis ha uppsiktsansvaret.

Revisorerna anser även att en proportionellt sett större andel av regionstyrelsens resurser fördelats till hälso- och sjukvården i Göteborg. Sjukhus med låg tillgänglighet får mer pengar än de som klarar budgetmålen.

– Jag kan hålla med om det, men de verksamheter som inte går så bra måste få chansen. Men det senaste beslutet, om att Kungälvs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och NU -sjukvården ska få mer tid på sig, togs just i fullmäktige.

Jonas Andersson (FP) har flera gånger haft synpunkter på fördelningssystemet:

– Vi vill att regionfullmäktige ska skjuta till pengar, i stället har det fyllts på av regionstyrelsen när det fattats. Det innebär exempelvis att Skaraborgs sjukhus straffas. De sköter sig men får inga pengar. Det är inget bra signalsystem.

Rekommendationer

Enligt revisorernas rekommendationer, ska beslut om resurstillskott, som kan påverka inriktning och kvalitet, till nämnder och styrelser tar av regionfullmäktige. Styrmodellen ska förtydligas, roller och ansvar klargöras, principerna tydliggöras och regionstyrelsen mer detaljerat rapportera till fullmäktige hur resurserna från regionstyrelsen anslag fördelats.

Vi har förgäves sökt Ulf Sjösten (M), ordförande i revisorskollegiet.

  • Alf Ehn