21 mar 2014 18:30

07 jan 2015 09:53

Pengar till nätvandring

Regionens folkhälsokommitté har beviljat Svenska kyrkans jourtjänst i Göteborg 60 000 kronor för en förstudie om metoden nätvandring, som är ett sätt att upptäcka risk och förhindra självmord.

Suicidprevention i Väst beviljades 81 500 kr för utvärdering av projektet Navigare 2014 med en modell för stöd till barn och unga som mist en anhörig, framförallt i samband med suicid. Behov av denna typ av stöd har uppmärksammats av bland andra polismyndigheten och sociala myndigheter.

Regionens folkhälsokommitté har beviljat Svenska kyrkans jourtjänst i Göteborg 60 000 kronor för en förstudie om metoden nätvandring, som är ett sätt att upptäcka risk och förhindra självmord.

Suicidprevention i Väst beviljades 81 500 kr för utvärdering av projektet Navigare 2014 med en modell för stöd till barn och unga som mist en anhörig, framförallt i samband med suicid. Behov av denna typ av stöd har uppmärksammats av bland andra polismyndigheten och sociala myndigheter.