24 mar 2014 06:10

07 jan 2015 09:53

Allt är inte åtgärdat

Tre av fem åtgärdspunkter på kirurgavdelningarna 71-72 vid Skas är uppfyllda, men Arbetsmiljöverket vill att samtliga åtgärdas och ansöker om utdömande av vite.

I maj förra året inspekterade Arbetsmiljöverket kirurgavdelningarna 71-72 på Skas i Skövde, sedan skyddsombuden slagit larm och brister i arbetsmiljön. Senast 31 oktober skulle fem åtgärder ha klarats av. Vitesbeloppet var 150 000 kronor.

Tre av de fem åtgärdspunkterna har klarats av, men två återstår och nu ansöker Arbetsmiljöverket hops Förvaltningsrätten att utdöma vitet.

– Vi motsätter oss inte att vitesbeloppet blir 60 000 kronor, med tanke på de åtgärder som genomförts, säger Jonas Hamar, vid enheten för inspektionsjuridik.

Återstående punkter

Att ta fram rutiner för kartläggning och uppföljning av sjuksköterskornas arbetsbelastning, både psykiskt och fysiskt, är en kvarvarande åtgärdspunkt. Dessutom ska sjuksköterskorna informeras om vilka arbetsuppgifter de ska prioritera eller minska tidsgången för, när arbetstiden inte räcker till.

Arbetsmiljöverket menar att åtgärderna skulle ha varit klara senast den 30 november förra året, och vill därför att vitet döms ut.

– Ärendet har gått in till domstolen, nu ska både vi och landstinget yttra oss. Det kan ta tid. Vi har två ärenden, som rör sjukhus i Göteborg och Kungälv, där vi svarade i somras, men ännu inte hört något, säger Jonas Hamar.

I maj förra året inspekterade Arbetsmiljöverket kirurgavdelningarna 71-72 på Skas i Skövde, sedan skyddsombuden slagit larm och brister i arbetsmiljön. Senast 31 oktober skulle fem åtgärder ha klarats av. Vitesbeloppet var 150 000 kronor.

Tre av de fem åtgärdspunkterna har klarats av, men två återstår och nu ansöker Arbetsmiljöverket hops Förvaltningsrätten att utdöma vitet.

– Vi motsätter oss inte att vitesbeloppet blir 60 000 kronor, med tanke på de åtgärder som genomförts, säger Jonas Hamar, vid enheten för inspektionsjuridik.

Återstående punkter

Att ta fram rutiner för kartläggning och uppföljning av sjuksköterskornas arbetsbelastning, både psykiskt och fysiskt, är en kvarvarande åtgärdspunkt. Dessutom ska sjuksköterskorna informeras om vilka arbetsuppgifter de ska prioritera eller minska tidsgången för, när arbetstiden inte räcker till.

Arbetsmiljöverket menar att åtgärderna skulle ha varit klara senast den 30 november förra året, och vill därför att vitet döms ut.

– Ärendet har gått in till domstolen, nu ska både vi och landstinget yttra oss. Det kan ta tid. Vi har två ärenden, som rör sjukhus i Göteborg och Kungälv, där vi svarade i somras, men ännu inte hört något, säger Jonas Hamar.

  • Alf Ehn