26 mar 2014 16:06

07 jan 2015 10:10

Nej till gratis vaccination

Hälso- och sjukvårdsutskottet avslog Folkpartiets motion om gratis influensavaccination för riskgrupper.
– Synd, det skulle innebära en besparing för vården, säger vice ordföranden Jonas Andersson (FP).

Frågan har varit uppe flera gånger och i går blev det nej till motionen om att personer i riskgrupper skulle erbjudas gratis influensavaccination. Folkpartiet menar att det skulle höja täckningsgraden vilket per automatik skulle minska vårdens kostnader.

– Drabbas äldre och andra i riskgrupperna av influensa, så leder det ofta till att de läggs in på sjukhus och varje dag där kostar mycket. Sedan sparar ju även samhället mycket, säger Jonas Andersson.

Merkostnad

Majoriteten ville inte gå på den linjen, utan betonar att det skulle innebära en merkostnad på 15 miljoner om 150 000 skulle vaccinera sig utan avgift.

– Det är inte säkert att fler skulle vaccinera sig, och det har kostat 100 kronor sedan 1999. Vi ser inga högre samband mellan en högre täckningsgrad och kostnadsfrihet. Vi ska följa upp med åtgärder för att få fler att vaccinera sig, säger HSU-ordföranden Helén Eliasson (S).

15 av 21 landsting har fattat beslut om avgiftsfri vaccinering för riskgrupper. Tre erbjuder vissa riskgrupper, medan Västra Götaland, Jämtland och Västernorrland har en avgift för alla. I Stockholm, som har gratis vaccination för alla över 65 år, är täckningsgraden 46 procent medan det i Västra Götaland hittills är 40 procent säsongen 2013. Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar en täckningsgrad för vaccinationer i befolkningen på 75 procent.

Folkpartiet och KD röstade för motionen i HSU. FP reserverade sig och kampen fortsätter i regionstyrelsen och regionfullmäktige senare i vår.

– Det blir fler att övertyga, säger Jonas Andersson.

Frågan har varit uppe flera gånger och i går blev det nej till motionen om att personer i riskgrupper skulle erbjudas gratis influensavaccination. Folkpartiet menar att det skulle höja täckningsgraden vilket per automatik skulle minska vårdens kostnader.

– Drabbas äldre och andra i riskgrupperna av influensa, så leder det ofta till att de läggs in på sjukhus och varje dag där kostar mycket. Sedan sparar ju även samhället mycket, säger Jonas Andersson.

Merkostnad

Majoriteten ville inte gå på den linjen, utan betonar att det skulle innebära en merkostnad på 15 miljoner om 150 000 skulle vaccinera sig utan avgift.

– Det är inte säkert att fler skulle vaccinera sig, och det har kostat 100 kronor sedan 1999. Vi ser inga högre samband mellan en högre täckningsgrad och kostnadsfrihet. Vi ska följa upp med åtgärder för att få fler att vaccinera sig, säger HSU-ordföranden Helén Eliasson (S).

15 av 21 landsting har fattat beslut om avgiftsfri vaccinering för riskgrupper. Tre erbjuder vissa riskgrupper, medan Västra Götaland, Jämtland och Västernorrland har en avgift för alla. I Stockholm, som har gratis vaccination för alla över 65 år, är täckningsgraden 46 procent medan det i Västra Götaland hittills är 40 procent säsongen 2013. Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar en täckningsgrad för vaccinationer i befolkningen på 75 procent.

Folkpartiet och KD röstade för motionen i HSU. FP reserverade sig och kampen fortsätter i regionstyrelsen och regionfullmäktige senare i vår.

– Det blir fler att övertyga, säger Jonas Andersson.

  • Alf Ehn