27 mar 2014 19:00

07 jan 2015 10:11

Hälften nöjda med kollektivtrafiken

Hälften av resenärerna i Västra Götaland är nöjda med kollektivtrafiken i regionen, vilket är den lägsta siffran i landet.

42 procent av allmänheten, både de som åker och de som inte åker, uppgav i en jämförande undersökning av Sveriges kommuner och landsting, SKL, att de är nöjda med kollektivtrafiken i Västra Götaland. När enbart resenärerna fick säga sitt 2012 uppgav 51 procent att de är nöjda, vilket var den lägsta siffran i landet. 71 procent av resenärerna i Norrbotten uppgav att de var nöjda.

Nettokostnaden för kollektivtrafiken för invånarna varierar mycket mellan de olika regionerna och landstingen. I Västra Götaland är nettokostnaden 2 000 kronor per år, i Stockholm handlar det om 3 200 kronor medan gotlänningarna betalar 761 kronor.

Kollektivtrafikresandet i landet koncentreras till storstäderna. 84 procent av alla resor görs i Västra Götaland, Stockholm och Skåne, medan 52 procent av befolkningen bor i de landstingen.

16,8 av landets befolkning bor i Västra Götaland, men 18,8 av kollektivtrafikresorna görs i regionen. 41 procent av fordonskilometrarna i Västra Götaland körs i fordon som drivs med förnybara drivmedel.

42 procent av allmänheten, både de som åker och de som inte åker, uppgav i en jämförande undersökning av Sveriges kommuner och landsting, SKL, att de är nöjda med kollektivtrafiken i Västra Götaland. När enbart resenärerna fick säga sitt 2012 uppgav 51 procent att de är nöjda, vilket var den lägsta siffran i landet. 71 procent av resenärerna i Norrbotten uppgav att de var nöjda.

Nettokostnaden för kollektivtrafiken för invånarna varierar mycket mellan de olika regionerna och landstingen. I Västra Götaland är nettokostnaden 2 000 kronor per år, i Stockholm handlar det om 3 200 kronor medan gotlänningarna betalar 761 kronor.

Kollektivtrafikresandet i landet koncentreras till storstäderna. 84 procent av alla resor görs i Västra Götaland, Stockholm och Skåne, medan 52 procent av befolkningen bor i de landstingen.

16,8 av landets befolkning bor i Västra Götaland, men 18,8 av kollektivtrafikresorna görs i regionen. 41 procent av fordonskilometrarna i Västra Götaland körs i fordon som drivs med förnybara drivmedel.

  • Alf Ehn