29 mar 2014 06:00

07 jan 2015 10:11

Ökad satsning på bredband

Regeringens förstärkning av landsbygdsprogrammet innehåller satsningar på bredband och lokal service.
– Det gynnar Skaraborg, säger riksdagsledamoten Ulrika Carlsson (C).

I torsdags presenterades en förstärkning på 2,8 miljarder i landsbygdsprogrammet för bredbandsutbyggnad och stöd för lokal service. Pengarna skjuts till programmet under 2014 till 2020 men 400 miljoner kan användas redan i år.

Det innebär bland annat att de bredbandsföreningar som står på kö för bidrag får nytt hopp. I Västra Götaland är pengarna för satsningen 2007-2013 slut.

– Suget är jättestor och det är viktigt att det inte blir stopp. Bredband på landsbygden gör bland annat det möjligt att driva företag; fibern är jätteviktig för att kunna ha en snabb och pålitlig uppkoppling vilket är nödvändigt, säger Ulrica Karlsson.

Hur mycket som hamnar av de 2,8 miljarderna som hamnar Västra Götaland är inte klart, men av de 480 miljonerna som tilldelades 2007-2013 hamnade 101,86 miljoner (21,22 procent) i länet.

Satsningen på lokal service avser en förstärkning på 700 miljoner fram till 2020. Lanthandlare och bensinstationer tillhör verksamheter som kan stöttas för att den lokala servicen ska behållas och förbättras.

– I norra Skaraborg bör det finnas behov, säger Ulrika Carlsson.

I torsdags presenterades en förstärkning på 2,8 miljarder i landsbygdsprogrammet för bredbandsutbyggnad och stöd för lokal service. Pengarna skjuts till programmet under 2014 till 2020 men 400 miljoner kan användas redan i år.

Det innebär bland annat att de bredbandsföreningar som står på kö för bidrag får nytt hopp. I Västra Götaland är pengarna för satsningen 2007-2013 slut.

– Suget är jättestor och det är viktigt att det inte blir stopp. Bredband på landsbygden gör bland annat det möjligt att driva företag; fibern är jätteviktig för att kunna ha en snabb och pålitlig uppkoppling vilket är nödvändigt, säger Ulrica Karlsson.

Hur mycket som hamnar av de 2,8 miljarderna som hamnar Västra Götaland är inte klart, men av de 480 miljonerna som tilldelades 2007-2013 hamnade 101,86 miljoner (21,22 procent) i länet.

Satsningen på lokal service avser en förstärkning på 700 miljoner fram till 2020. Lanthandlare och bensinstationer tillhör verksamheter som kan stöttas för att den lokala servicen ska behållas och förbättras.

– I norra Skaraborg bör det finnas behov, säger Ulrika Carlsson.

  • Alf Ehn