29 mar 2014 08:00

07 jan 2015 09:53

Närhälsan i Hjo får betala tillbaka

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden tog beslut om att Närhälsan vårdcentral i Hjo ska betala tillbaka pengar på grund av felaktig diagnosregistrering.

För några år sedan, då regionen granskade diagnossättningen vid den offentliga vårdcentralen i Hjo visade det sig att antalet diagnoser ökat mer än det faktiska förhållandet. Det innebar att vårdcentralen fått för hög ersättning avseende den totala diagnossituationen för de listade patienterna.

Utredningen, som gjordes av regionens vårdvalsenhet, visade att vårdcentralen fått 1 209 425 kronor för mycket under tiden oktober 2011 till mars 2013. Nämndens beslut innebär att de pengarna ska betalas tillbaka, liksom 120 943 kronor i ersättning för administrativa kostnader.

Vårdcentralen i Hentorp har tidigare fått betala tillbaka medel för liknande brister.

Några oegentligheter finns det inga misstankar om.

– Nej, det handlar om ambitiösa fel, säger ordföranden Lars-Erik Lindh (S).

Nämnden gick igenom de olika folkhälsorådens verksamhetsberättelser för 2013. Ledamöterna fick även veta mer om läget hos vuxenpsykiatrin vid Skaraborgs sjukhus och utvecklingen av befolkningen fram till 2020.

För några år sedan, då regionen granskade diagnossättningen vid den offentliga vårdcentralen i Hjo visade det sig att antalet diagnoser ökat mer än det faktiska förhållandet. Det innebar att vårdcentralen fått för hög ersättning avseende den totala diagnossituationen för de listade patienterna.

Utredningen, som gjordes av regionens vårdvalsenhet, visade att vårdcentralen fått 1 209 425 kronor för mycket under tiden oktober 2011 till mars 2013. Nämndens beslut innebär att de pengarna ska betalas tillbaka, liksom 120 943 kronor i ersättning för administrativa kostnader.

Vårdcentralen i Hentorp har tidigare fått betala tillbaka medel för liknande brister.

Några oegentligheter finns det inga misstankar om.

– Nej, det handlar om ambitiösa fel, säger ordföranden Lars-Erik Lindh (S).

Nämnden gick igenom de olika folkhälsorådens verksamhetsberättelser för 2013. Ledamöterna fick även veta mer om läget hos vuxenpsykiatrin vid Skaraborgs sjukhus och utvecklingen av befolkningen fram till 2020.

  • Alf Ehn