01 apr 2014 20:36

07 jan 2015 09:54

Flera hinder för byggande

Länsstyrelsen har i en studie hittat flera hinder i kommunernas arbete för att få fram fler bostäder. Bland annat har en del kommuner dåligt med kunskap om egen mark avsatt för bostadsbyggande.

– Det rimmar dåligt med ambitioner om tillväxt och högt ställda bostadspolitiska mål, säger Andreas Lidholm, länsarkitekt på länsstyrelsen i Västra Götaland, i ett pressmeddelande.

Skövde tillhör gruppen med så kallade tillväxtkommuner med bostadsbrist.

Länsstyrelsen har i en studie hittat flera hinder i kommunernas arbete för att få fram fler bostäder. Bland annat har en del kommuner dåligt med kunskap om egen mark avsatt för bostadsbyggande.

– Det rimmar dåligt med ambitioner om tillväxt och högt ställda bostadspolitiska mål, säger Andreas Lidholm, länsarkitekt på länsstyrelsen i Västra Götaland, i ett pressmeddelande.

Skövde tillhör gruppen med så kallade tillväxtkommuner med bostadsbrist.