02 apr 2014 16:06

07 jan 2015 09:54

Förvaltningsrätten avgör upphandling

Vårdföretaget Aleris vill få till en ny prövning av en upphandling av specialistinsatser vid knä- och höftledsoperationer inom Västra Götalandsregionen.

Bolagets anbud förkastades till förmån för konkurrenterna Capio och Spenshult. Nu har Aleris överklagat till förvaltningsrätten.

Företaget yrkar i första hand att upphandlingen ska rättas genom att regionen genomför en ny anbudsutvärdering. I andra hand yrkas att upphandlingen skall göras om.

Bolagets anbud förkastades till förmån för konkurrenterna Capio och Spenshult. Nu har Aleris överklagat till förvaltningsrätten.

Företaget yrkar i första hand att upphandlingen ska rättas genom att regionen genomför en ny anbudsutvärdering. I andra hand yrkas att upphandlingen skall göras om.