03 apr 2014 21:00

23 jan 2015 15:41

Hellgrens forskning uppmärksammad

Distriktsläkaren Margareta Hellgren från Skövde har disputerat om effekten av fysisk aktivitet för diabetespatienter.
– Jättekul, men vi har ett stort jobb framför oss.

Hellgren jobbar som distriktsläkare vid vårdcentralen i Hentorp, men ägnar även mycket tid åt forskning kring typ 2 diabetes (vuxendiabetes), inte minst hur fysisk aktivitet kan påverka patienten. Hon disputerade för en vecka sedan och allt gick bra.

Tillsammans med forskare vid Sahlgrenska akademin har Margareta gjort en studie där 52 personer med nedsatt glukostolerans, erbjöds hjälp med att öka sin fysiska aktivitet. Trots en satsning på isolerad fysisk aktivitet ändrade de allra flesta deltagare också sin kost. Deltagarna minskade vikt och midjemått med i genomsnitt tre procent. Blodtrycket gick ned med i genomsnitt åtta procent.

Margareta Hellgren jobbar även med den så kallade Skaraborgsstudien, där 2 816 personer undersöktes i början av 90-talet. Ett stort antal personer i gruppen har undersökts.

– Vi har bland annat tittat på förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar.

Enkelt program

Studien visar att det genom ett enkelt program går att hjälpa högriskpatienter att komma igång med fysisk aktivitet.

– Vi har utvecklat ett eget sätt att screena bland högriskindivider för att kunna hitta patienter som skulle gynnas av att ändra sin livsstil, säger Margareta Hellgren.

Arbetet går vidare. Margareta Hellgren och hennes kollegor jobbar vidare med gruppen med 52 personer samt Skaraborgsstudien. De tittar även på förekomsten av diabetes inom olika invandrargrupper.

Hellgren jobbar som distriktsläkare vid vårdcentralen i Hentorp, men ägnar även mycket tid åt forskning kring typ 2 diabetes (vuxendiabetes), inte minst hur fysisk aktivitet kan påverka patienten. Hon disputerade för en vecka sedan och allt gick bra.

Tillsammans med forskare vid Sahlgrenska akademin har Margareta gjort en studie där 52 personer med nedsatt glukostolerans, erbjöds hjälp med att öka sin fysiska aktivitet. Trots en satsning på isolerad fysisk aktivitet ändrade de allra flesta deltagare också sin kost. Deltagarna minskade vikt och midjemått med i genomsnitt tre procent. Blodtrycket gick ned med i genomsnitt åtta procent.

Margareta Hellgren jobbar även med den så kallade Skaraborgsstudien, där 2 816 personer undersöktes i början av 90-talet. Ett stort antal personer i gruppen har undersökts.

– Vi har bland annat tittat på förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar.

Enkelt program

Studien visar att det genom ett enkelt program går att hjälpa högriskpatienter att komma igång med fysisk aktivitet.

– Vi har utvecklat ett eget sätt att screena bland högriskindivider för att kunna hitta patienter som skulle gynnas av att ändra sin livsstil, säger Margareta Hellgren.

Arbetet går vidare. Margareta Hellgren och hennes kollegor jobbar vidare med gruppen med 52 personer samt Skaraborgsstudien. De tittar även på förekomsten av diabetes inom olika invandrargrupper.

  • Alf Ehn