08 apr 2014 17:15

23 jan 2015 15:41

Skaraborgsk kulturduell

Conny Brännberg (KD) undrar i en interpellation till Alex Bergström (S) hur regionens kulturnämnd följer upp insatserna som riktas till barn och unga.
– Kul att oppositionen vill debattera fler frågor än kollektivtrafik och sjukvård, säger kulturnämndens ordförande.

Brännberg, som suttit som förste vice ordförande i regionens kulturnämnd under tolv år, från Skövde ställer frågan om resultaten av kulturinsatser för barn och unga samt hur de redovisas till Bergström från Falköping.

Conny Brännberg betonar att regionen 2006 antog ett handlingsprogram för barn och ungdomars kultur och fritid, att det inte reviderats och att han vill veta mer om resultatet på de insatser som inletts och planerar att införas.

– Nu duttas mycket ut, men jag vill ha en samlad bild. Det har hänt en del, men jag ser inte hur långt man når med satsningarna, säger Brännberg.

KD riktade kritik mot regionledningen 2012, då en ny strategi för regionens kulturverksamhet antogs. Brännberg säger att redan då lovade kulturnämndens ordförande att handlingsplaner för barn och unga skulle plockas fram.

Måste synas mer

Alex Bergström säger att det är positivt att frågan väcks i regionfullmäktige.

– Kulturen måste synas mer. Det är en viktig del i regionens verksamhet, säger Alex Bergström.

Han ser fram mot en bra debatt på tisdag nästa vecka, då interpellationen ska behandlas i regionfullmäktige.

– Jag kommer att göra en samlad redogörelse; det handlar om en rad olika åtgärder och projekt. Barn och ungdomar är en prioriterad fråga.

Brännberg, som suttit som förste vice ordförande i regionens kulturnämnd under tolv år, från Skövde ställer frågan om resultaten av kulturinsatser för barn och unga samt hur de redovisas till Bergström från Falköping.

Conny Brännberg betonar att regionen 2006 antog ett handlingsprogram för barn och ungdomars kultur och fritid, att det inte reviderats och att han vill veta mer om resultatet på de insatser som inletts och planerar att införas.

– Nu duttas mycket ut, men jag vill ha en samlad bild. Det har hänt en del, men jag ser inte hur långt man når med satsningarna, säger Brännberg.

KD riktade kritik mot regionledningen 2012, då en ny strategi för regionens kulturverksamhet antogs. Brännberg säger att redan då lovade kulturnämndens ordförande att handlingsplaner för barn och unga skulle plockas fram.

Måste synas mer

Alex Bergström säger att det är positivt att frågan väcks i regionfullmäktige.

– Kulturen måste synas mer. Det är en viktig del i regionens verksamhet, säger Alex Bergström.

Han ser fram mot en bra debatt på tisdag nästa vecka, då interpellationen ska behandlas i regionfullmäktige.

– Jag kommer att göra en samlad redogörelse; det handlar om en rad olika åtgärder och projekt. Barn och ungdomar är en prioriterad fråga.

  • Alf Ehn