09 apr 2014 09:00

23 jan 2015 15:28

Åkeriföretagare vill rusta upp 2 000 mil väg

Sveriges Åkeriföretag ser fram emot att E20 börjar byggas om. Organisationen vill även rusta upp det som benämns ”identifierade svagheter i vägnätet”.

– Vår bild är att cirka 20 000 kilometer väg har väsentliga funktionella brister som snarast borde åtgärdas. Åtgärder bristerna bedöms kosta mellan 20 och 40 miljarder, enligt vår bedömning, säger Thomas Morell, regionchef Skaraborg, i ett pressmeddelande.

Sveriges Åkeriföretag ser fram emot att E20 börjar byggas om. Organisationen vill även rusta upp det som benämns ”identifierade svagheter i vägnätet”.

– Vår bild är att cirka 20 000 kilometer väg har väsentliga funktionella brister som snarast borde åtgärdas. Åtgärder bristerna bedöms kosta mellan 20 och 40 miljarder, enligt vår bedömning, säger Thomas Morell, regionchef Skaraborg, i ett pressmeddelande.