09 apr 2014 16:34

23 jan 2015 15:41

Alliansen: E20 var ett stort genombrott

Beskedet om E20 får alliansens riksdagsledamöter att jubla.
– Vi är oerhört stolta över att vi fick till lösningen, tillsammans med regionen och kommunerna, säger Cecilia Widegren (M) från Vara.

Fem av sex (Lars Elindersson saknades) borgerliga riksdagsledamöter deltog då alliansens vårproposition presenterades vid en pressträff i Skövde.

Tillställningen var välregisserad och efter en stund, då det började handla om infrastruktur, tog de fem på sig t-shirtar med trycket ”Vi bygger E20”. Glädjen var stor över förra veckans besked om utbyggnaden.

Sten Bergheden (M) från Mariestad betonade att lösningen, där medfinansieringen på 1,35 miljarder från kommunerna och regionen var ett avgörande inslag för att få till det fjärde fältet, visar på engagemang och samarbetsvilja.

– Vi behöver fortsätta med det arbetssättet. Fallet med E20 var ett stort genombrott.

Vilka projekt kan vara aktuella?

– Västra stambanan behöver rustas upp och ett tredje spår behövs. Det kan ju vara ett sätt att få till det.

Bergheden, som även är medlem i trafikutskottet, vill att arbetet med E20 skyndas på, nu när det ska skrivas olika avtal, projekteringen påbörjas och mark köpas in. Det kan vara ett sätt att få etapperna, varav förbi Mariestad och Götene-Mariestad är planerade med byggstart 2020-2025, att påbörjas tidigare än planen anger.

– Det kan dyka upp överklaganden och andra grejer, men ju tidigare vi får E20 på plats, desto tidigare kan vi börja jobba med att få nytta av den, säger Bergheden.

Han hoppas dessutom att en av de två testanläggningar för elektrifierad trafik som ska placeras i Sverige, hamnar på E20.

– Framtidens trafik kommer att gå på el. En elektrifiering av E20 skulle radikalt minska utsläppen.

I infrastrukturplanen finns det även drygt 1,5 miljarder för en upprustning av västra stambanan, främst till kontaktledningar, bygge av förbikörningsspår och spårbyten.

Skattehöjningar

Budgeten för 2015 och framåt innehåller satsningar på skola, sjukvård och integration, men också skattehöjningar på tobak, alkohol och fordon.

Inom sjukvården handlar det bland annat om satsningar på 500 miljoner på cancervård och fler utbildningsplatser för barnmorskor och specialistsjuksköterskor.

– Fem av platserna för specialistsjuksköterskor hamnar i Skövde, säger Ulrika Carlsson (C).

Ledamöterna betonade att flera av satsningarna, bland annat på kompetensförsörjning av lärare, examenspremier för lärarstudenter, ett utökat landsbygdsprogram, lättnader för arbetsgivare, en mer effektiv bostadspolitik och en höjd kvalitet på rättsväsendet, kommer att märkas i Skaraborg. Inte minst att grundskoletiden förlängs med ett år.

Fem av sex (Lars Elindersson saknades) borgerliga riksdagsledamöter deltog då alliansens vårproposition presenterades vid en pressträff i Skövde.

Tillställningen var välregisserad och efter en stund, då det började handla om infrastruktur, tog de fem på sig t-shirtar med trycket ”Vi bygger E20”. Glädjen var stor över förra veckans besked om utbyggnaden.

Sten Bergheden (M) från Mariestad betonade att lösningen, där medfinansieringen på 1,35 miljarder från kommunerna och regionen var ett avgörande inslag för att få till det fjärde fältet, visar på engagemang och samarbetsvilja.

– Vi behöver fortsätta med det arbetssättet. Fallet med E20 var ett stort genombrott.

Vilka projekt kan vara aktuella?

– Västra stambanan behöver rustas upp och ett tredje spår behövs. Det kan ju vara ett sätt att få till det.

Bergheden, som även är medlem i trafikutskottet, vill att arbetet med E20 skyndas på, nu när det ska skrivas olika avtal, projekteringen påbörjas och mark köpas in. Det kan vara ett sätt att få etapperna, varav förbi Mariestad och Götene-Mariestad är planerade med byggstart 2020-2025, att påbörjas tidigare än planen anger.

– Det kan dyka upp överklaganden och andra grejer, men ju tidigare vi får E20 på plats, desto tidigare kan vi börja jobba med att få nytta av den, säger Bergheden.

Han hoppas dessutom att en av de två testanläggningar för elektrifierad trafik som ska placeras i Sverige, hamnar på E20.

– Framtidens trafik kommer att gå på el. En elektrifiering av E20 skulle radikalt minska utsläppen.

I infrastrukturplanen finns det även drygt 1,5 miljarder för en upprustning av västra stambanan, främst till kontaktledningar, bygge av förbikörningsspår och spårbyten.

Skattehöjningar

Budgeten för 2015 och framåt innehåller satsningar på skola, sjukvård och integration, men också skattehöjningar på tobak, alkohol och fordon.

Inom sjukvården handlar det bland annat om satsningar på 500 miljoner på cancervård och fler utbildningsplatser för barnmorskor och specialistsjuksköterskor.

– Fem av platserna för specialistsjuksköterskor hamnar i Skövde, säger Ulrika Carlsson (C).

Ledamöterna betonade att flera av satsningarna, bland annat på kompetensförsörjning av lärare, examenspremier för lärarstudenter, ett utökat landsbygdsprogram, lättnader för arbetsgivare, en mer effektiv bostadspolitik och en höjd kvalitet på rättsväsendet, kommer att märkas i Skaraborg. Inte minst att grundskoletiden förlängs med ett år.

  • Alf Ehn