09 apr 2014 09:00

23 jan 2015 15:28

"Det skulle behövas mycket mer"

Västra stambanan rustas upp för drygt 1,5 miljarder kronor

Kapaciteten på Västra stambanan ska höjas genom olika åtgärder för drygt 1,5 miljard kronor.
– Det var en absolut nödvändighet, säger Ulf Eriksson (C), kommunalråd i Falköping och medlem i intresseorganisationen framtid västra stambanan

När statens infrastrukturplan för 2014-2025 presenterades under onsdagen blev det officiellt att det kommer att genomföras så kallade punktåtgärder på sträckan Göteborg-Skövde. Bangårdsombyggnader, förbigångsspår, sidotågsspår, vändspår och plattformar ska byggas på tio platser, bland annat Stenstorp och Falköping.

– Ett steg i rätt riktning, men det skulle behövas mycket mer, säger Ulf Eriksson.

Genom förbigångsspår kan godståg köra åt sidan, så att persontåg kan åka förbi. Det underlättar för persontrafiken men godstrafiken får fortfarande vänta då persontåg susar förbi. Ett tredje spår, som skulle lösa de problemen, lär inte byggas under den närmaste tiden.

Åtgärderna i planen kostar 1,639 miljarder, varav 1,59 belastar den nuvarande planen.

Ökade möjligheter

Jönköpingsbanan, Falköping-Nässjö, ska göras snabbare. Genom att bygga om stationerna så att två tåg kan komma in samtidigt så förkortas restiden då inget tåg kommer att behöva vänta. Samtidigt kommer hastigheten att höjas till 160 kilometer i timman på flera sträckor.

– Det är välkommet och ökar pendlingsmöjligheterna från Skaraborg, inte minst för de som studerar, säger Ulf Eriksson.

Samtidigt ska sträckan mellan Mullsjö och Månseryd på riksväg 26 byggas om, delvis i ny sträckning, till en mötesfri 2+1-väg.

”Dödens väg”

E20-paketet presenterades förra veckan. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) sa vid presskonferensen att den betecknas som ”dödens väg” och det var nödvändigt att satsa. Hon hänvisade till Trafikverkets förslag med främst 2+1-väg men tillade att via medfinansiering av kommuner och region blev det en högra standard.

– Kommunerna och regionen ville göra mer än Trafikverkets förslag. säger Elmsäter-Svärd.

Först handlade det om en miljard i medfinansiering, sedan ökade beloppet med 350 miljoner.

– Det kom upp sent i förhandlingarna. Vi ställdes inför en ökad finansiering för att få ett större paket. Det var en möjlighet att få igenom paketet, säger Ulf Eriksson.

När statens infrastrukturplan för 2014-2025 presenterades under onsdagen blev det officiellt att det kommer att genomföras så kallade punktåtgärder på sträckan Göteborg-Skövde. Bangårdsombyggnader, förbigångsspår, sidotågsspår, vändspår och plattformar ska byggas på tio platser, bland annat Stenstorp och Falköping.

– Ett steg i rätt riktning, men det skulle behövas mycket mer, säger Ulf Eriksson.

Genom förbigångsspår kan godståg köra åt sidan, så att persontåg kan åka förbi. Det underlättar för persontrafiken men godstrafiken får fortfarande vänta då persontåg susar förbi. Ett tredje spår, som skulle lösa de problemen, lär inte byggas under den närmaste tiden.

Åtgärderna i planen kostar 1,639 miljarder, varav 1,59 belastar den nuvarande planen.

Ökade möjligheter

Jönköpingsbanan, Falköping-Nässjö, ska göras snabbare. Genom att bygga om stationerna så att två tåg kan komma in samtidigt så förkortas restiden då inget tåg kommer att behöva vänta. Samtidigt kommer hastigheten att höjas till 160 kilometer i timman på flera sträckor.

– Det är välkommet och ökar pendlingsmöjligheterna från Skaraborg, inte minst för de som studerar, säger Ulf Eriksson.

Samtidigt ska sträckan mellan Mullsjö och Månseryd på riksväg 26 byggas om, delvis i ny sträckning, till en mötesfri 2+1-väg.

”Dödens väg”

E20-paketet presenterades förra veckan. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) sa vid presskonferensen att den betecknas som ”dödens väg” och det var nödvändigt att satsa. Hon hänvisade till Trafikverkets förslag med främst 2+1-väg men tillade att via medfinansiering av kommuner och region blev det en högra standard.

– Kommunerna och regionen ville göra mer än Trafikverkets förslag. säger Elmsäter-Svärd.

Först handlade det om en miljard i medfinansiering, sedan ökade beloppet med 350 miljoner.

– Det kom upp sent i förhandlingarna. Vi ställdes inför en ökad finansiering för att få ett större paket. Det var en möjlighet att få igenom paketet, säger Ulf Eriksson.

  • Alf Ehn