09 apr 2014 09:00

23 jan 2015 15:28

Ingen plats för slussar i infrastrukturplanen

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd lämnade inget besked om slussarna i Trollhättan i infrastrukturplanen.

Vänersjöfarten är beroende av ett byte av slussarna i Trollhättan. Slussarna bedöms vara uttjänta 2030 och i sitt remissvar på planen betonade regionen behovet av att investera i nya slussar för att kunna fortsätta transportera gods på Göta älv och Vänern.

Miljöpartiet, som styr i regionen tillsammans med S och V, var kritiskt till mycket i planen. Partiet konstaterade, i ett pressmeddelande, att prislappen på E20 blev dyr och att den resulterade i undanträngda objekt.

Förutom slussarna nämner partiet bland annat att det inte blev något till länsjärnvägarna Kinnekullebanan, Viskadalsbanan och Bohusbanan.

– Genom den förlorade voteringen i regionfullmäktige där regeringens partier och Sverigedemokraterna röstade ner det rödgröna förslaget om att bygga 2+2 på E20 har allianspartierna satt transportsystemet som helhet i regionen på spel. Genom att byta fot och ansluta sig till allianslinjen har även Socialdemokraterna anslutit sig till regeringens politik, säger MP:s gruppledare i ett pressmeddelande.

Vänersjöfarten är beroende av ett byte av slussarna i Trollhättan. Slussarna bedöms vara uttjänta 2030 och i sitt remissvar på planen betonade regionen behovet av att investera i nya slussar för att kunna fortsätta transportera gods på Göta älv och Vänern.

Miljöpartiet, som styr i regionen tillsammans med S och V, var kritiskt till mycket i planen. Partiet konstaterade, i ett pressmeddelande, att prislappen på E20 blev dyr och att den resulterade i undanträngda objekt.

Förutom slussarna nämner partiet bland annat att det inte blev något till länsjärnvägarna Kinnekullebanan, Viskadalsbanan och Bohusbanan.

– Genom den förlorade voteringen i regionfullmäktige där regeringens partier och Sverigedemokraterna röstade ner det rödgröna förslaget om att bygga 2+2 på E20 har allianspartierna satt transportsystemet som helhet i regionen på spel. Genom att byta fot och ansluta sig till allianslinjen har även Socialdemokraterna anslutit sig till regeringens politik, säger MP:s gruppledare i ett pressmeddelande.

  • Alf Ehn