10 apr 2014 19:53

07 jan 2015 10:11

Ingen kritik mot Skas för missad fraktur

En patient vid ortopedavdelning på Skas i Skövde anmälde, till Socialstyrelsen, att ansvariga läkare missat en fraktur på underarmsbenet i samband med en handledsfraktur.

Patienten sökte för smärta i vänster handled första gången i december 2010. 21 november året därpå utfördes en magnetkameraundersökning som bekräftade att det handlade om två frakturer.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, finner inte skäl att ge Skas kritik, utan menar att patienten fick en korrekt behandling och när det konstaterades att en del av handledsfrakturen inte läkt så remitterades patienten till en handkirurg för bedömning.

Patienten sökte för smärta i vänster handled första gången i december 2010. 21 november året därpå utfördes en magnetkameraundersökning som bekräftade att det handlade om två frakturer.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, finner inte skäl att ge Skas kritik, utan menar att patienten fick en korrekt behandling och när det konstaterades att en del av handledsfrakturen inte läkt så remitterades patienten till en handkirurg för bedömning.