10 apr 2014 18:26

07 jan 2015 10:11

Projekt med teckenspråk prisat

Folkbildningsprojektet WeSign Västra Götaland, som drivs av ABF, har utsetts till årets folkbildare av styrelsen för Västra Götalands bildningsförbund.

Teckenspråket som de dövas och hörselskadades modersmål lyfts fram i projektet. Döva och hörande har arbetat tillsammans för att bland annat öka tillgängligheten för döva och hörselskadade.

Priset delas ut för elfte året och pristagaren fick priset under bildningsförbundets årsmöte under torsdagen.

Teckenspråket som de dövas och hörselskadades modersmål lyfts fram i projektet. Döva och hörande har arbetat tillsammans för att bland annat öka tillgängligheten för döva och hörselskadade.

Priset delas ut för elfte året och pristagaren fick priset under bildningsförbundets årsmöte under torsdagen.