15 apr 2014 17:00

23 jan 2015 15:28

Miljöarbete vid Falköpings sjukhus prisat

Minskade andelen köpt energi

Peter Ljungberg och Hans Kardell vid Västfastigheter fick regionens miljöpris för sitt arbete att minska åtgången av köpt energi vid sjukhuset i Falköping.

Fem olika projekt belönades under tisdagen. Ett har skett - och sker - vid sjukhuset i Falköping där åtgången av köpt energi har minskat med 62 procent sedan 2008. Västfastigheters Peter Ljungberg och Hans Kardell är ansvariga för jobbet och fick ta emot blommor, diplom och 10 000 kronor.

Pengarna ska användas till att ”långsiktigt utveckla miljöarbetet på arbetsplatsen”.

– Regionen vill uppmärksamma de som tar det nödvändiga initiativet; att agera nu, säger Sören Kviberg (V), ordförande i miljönämnden.

Övriga pristagare:

Kristina Sjöholm, regionservice, prisades för arbetet med ekologisk mat, minskat matsvinn och miljöfrågor vid Kungälvs sjukhus

Produktionsköken i regionen har ökat andelen ekologisk mat, från 16 till 25 procent, under det senaste året. Siffrorna för Skaraborgs sjukhus Skövde är en ökning från åtta till 28 procent. Maria Dahl, Skas fanns med bland de som tog emot priset Allt har skett inom budgeten. Gränsöverskridande arbete med bland annat miljöfunktion, menyplanerare och inköpare har varit lyckat.

Tvätteriet i Alingsås prisas för att ha konverterat sin gasolpanna till en som drivs med gasol. Investeringen är på 20 miljoner men ska betala sig inom fyra år. Mängden fossil koldioxid minskas med drygt 4 000 ton per år.

Miljöledningsgruppen område 2, Sahlgrenska sjukhuset, fick pris för att ha minskat tjänstebilsanvändningen med 30 procent sedan 2008.

Fem olika projekt belönades under tisdagen. Ett har skett - och sker - vid sjukhuset i Falköping där åtgången av köpt energi har minskat med 62 procent sedan 2008. Västfastigheters Peter Ljungberg och Hans Kardell är ansvariga för jobbet och fick ta emot blommor, diplom och 10 000 kronor.

Pengarna ska användas till att ”långsiktigt utveckla miljöarbetet på arbetsplatsen”.

– Regionen vill uppmärksamma de som tar det nödvändiga initiativet; att agera nu, säger Sören Kviberg (V), ordförande i miljönämnden.

Övriga pristagare:

Kristina Sjöholm, regionservice, prisades för arbetet med ekologisk mat, minskat matsvinn och miljöfrågor vid Kungälvs sjukhus

Produktionsköken i regionen har ökat andelen ekologisk mat, från 16 till 25 procent, under det senaste året. Siffrorna för Skaraborgs sjukhus Skövde är en ökning från åtta till 28 procent. Maria Dahl, Skas fanns med bland de som tog emot priset Allt har skett inom budgeten. Gränsöverskridande arbete med bland annat miljöfunktion, menyplanerare och inköpare har varit lyckat.

Tvätteriet i Alingsås prisas för att ha konverterat sin gasolpanna till en som drivs med gasol. Investeringen är på 20 miljoner men ska betala sig inom fyra år. Mängden fossil koldioxid minskas med drygt 4 000 ton per år.

Miljöledningsgruppen område 2, Sahlgrenska sjukhuset, fick pris för att ha minskat tjänstebilsanvändningen med 30 procent sedan 2008.

  • Alf Ehn