16 apr 2014 15:41

07 jan 2015 10:11

Fritidskortets giltighetstid utreds

Inget beslut om populärt kort

Centerpartiet vill att fritidskortet ska gälla dygnet runt men regionfullmäktige gick inte på den linjen.
– Vi tittar på en utökad giltighetstid, säger Ulrika Frick (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Ann-Christine Simonsson (C) föreslog i en motion att Västtrafik ska införa ett tilläggsköp till fritidskortet och att utreda möjligheten att låta ungdomars fritidskort gälla dygnet runt:

– Ungdomars skoldagar ser annorlunda ut än tidigare, mitt förslag skulle göra det enklare för dem. Samtidigt är det ingen kostnadsfråga, bussarna går i alla fall. Vi skapar även bra och framtida konsumenter av kollektivtrafik.

Ulrika Frick betonade att kollektivtrafiknämnden jobbar med frågan och att den ingår i arbetet kring det nya sortimentet.

Regionrådet Leif Blomqvist (S) gav en ekonomisk aspekt på frågan:

– Ett heldygnskort skulle ersätta skolkorten, som köps av kommunerna. För Västtrafik och regionen skulle det kosta mellan 200 och 300 miljoner extra.

Votering

Efter votering, där 16 ville bifalla motionen, beslöts att motionen skulle anses besvarad då regionen redan jobbar med frågan.

Motionen från Linn Brandström (M) om insatser för att minska ungdomsarbetslösheten, beslöts också vara besvarad. Däremot blev Gunilla Levéns (M) motion om att regionstyrelsen ska utreda möjligheten till kontinuerlig kompetensutveckling för all personal bifallen.

Ann-Christine Simonsson (C) föreslog i en motion att Västtrafik ska införa ett tilläggsköp till fritidskortet och att utreda möjligheten att låta ungdomars fritidskort gälla dygnet runt:

– Ungdomars skoldagar ser annorlunda ut än tidigare, mitt förslag skulle göra det enklare för dem. Samtidigt är det ingen kostnadsfråga, bussarna går i alla fall. Vi skapar även bra och framtida konsumenter av kollektivtrafik.

Ulrika Frick betonade att kollektivtrafiknämnden jobbar med frågan och att den ingår i arbetet kring det nya sortimentet.

Regionrådet Leif Blomqvist (S) gav en ekonomisk aspekt på frågan:

– Ett heldygnskort skulle ersätta skolkorten, som köps av kommunerna. För Västtrafik och regionen skulle det kosta mellan 200 och 300 miljoner extra.

Votering

Efter votering, där 16 ville bifalla motionen, beslöts att motionen skulle anses besvarad då regionen redan jobbar med frågan.

Motionen från Linn Brandström (M) om insatser för att minska ungdomsarbetslösheten, beslöts också vara besvarad. Däremot blev Gunilla Levéns (M) motion om att regionstyrelsen ska utreda möjligheten till kontinuerlig kompetensutveckling för all personal bifallen.

  • Alf Ehn