16 apr 2014 21:00

07 jan 2015 10:12

Avgift för besök hos sjukgymnast kan höjas

Regionen vill höja avgifterna för besök hos sjukgymnast men ärendet drogs bort från dagordningen vid hälso- och sjukvårdsutskottet, HSU.
– Vi ska behandla det mer politiskt först, säger ordföranden Helén Eliasson (S).

I dagsläget kostar det 50 kronor att besöka en sjukgymnast eller arbetsterapeut vid den vårdcentral patienten är listad vid, om patienten besöker en annan enhet blir kostnaden 80 kronor.

I samband med att ett vårdval införs för rehabilitering vill regionen, enligt ett tjänstemannaförslag, att det ska kosta 50 kronor hos ”sin” vårdcentral samt vid besök vid enheter som ingår i det nya vårdvalet. De som besöker en annan enhet, exempelvis en privat mottagning som har vårdavtal, får betala 100 kronor då höjningen blir verklighet. Höjningen är 20 kronor.

Ärendet skulle ha behandlats under onsdagen men drogs ur då det inte beretts politiskt tillräckligt.

– Eventuellt kan det bli en ökning av de 50 kronorna, men vi måste prata mer om det först, säger Eliasson.

Sjukdomsförebyggande

Utskottet tog även beslut om Socialstyrelsens riktlinjer angående sjukdomsförebyggande metoder. Främst handlar det om fyra områden: tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Om regionstyrelsen fastställer uppdraget ska projektledare arbeta vidare med mål, åtgärder och uppföljning.

– Två procent av hälsovårdens budget går till hälsofrämjande åtgärder. Vi måste börja jobba mer förebyggande, säger Helén Eliasson.

HSU antog även en regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatrin. Planen tar upp utvecklingen av specialistpsykiatrin för att patienterna ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård.

– På ett antal områden är inte vården jämlik, säger Eliasson.

I dagsläget kostar det 50 kronor att besöka en sjukgymnast eller arbetsterapeut vid den vårdcentral patienten är listad vid, om patienten besöker en annan enhet blir kostnaden 80 kronor.

I samband med att ett vårdval införs för rehabilitering vill regionen, enligt ett tjänstemannaförslag, att det ska kosta 50 kronor hos ”sin” vårdcentral samt vid besök vid enheter som ingår i det nya vårdvalet. De som besöker en annan enhet, exempelvis en privat mottagning som har vårdavtal, får betala 100 kronor då höjningen blir verklighet. Höjningen är 20 kronor.

Ärendet skulle ha behandlats under onsdagen men drogs ur då det inte beretts politiskt tillräckligt.

– Eventuellt kan det bli en ökning av de 50 kronorna, men vi måste prata mer om det först, säger Eliasson.

Sjukdomsförebyggande

Utskottet tog även beslut om Socialstyrelsens riktlinjer angående sjukdomsförebyggande metoder. Främst handlar det om fyra områden: tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Om regionstyrelsen fastställer uppdraget ska projektledare arbeta vidare med mål, åtgärder och uppföljning.

– Två procent av hälsovårdens budget går till hälsofrämjande åtgärder. Vi måste börja jobba mer förebyggande, säger Helén Eliasson.

HSU antog även en regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatrin. Planen tar upp utvecklingen av specialistpsykiatrin för att patienterna ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård.

– På ett antal områden är inte vården jämlik, säger Eliasson.

  • Alf Ehn