17 apr 2014 19:00

07 jan 2015 09:54

"Kapacitetstaket är nått"

Götalandsbanan behövs för att Västra stambanan ska räcka till

Västra stambanan ska rustas upp i olika steg, men samtidigt måste Götalandsbanan byggas.
– Utan den kommer inte de föreslagna åtgärderna att räcka, säger Leif Walterum (C), kommunalråd i Skövde.

I regeringens förslag till infrastrukturplan föreslås drygt 1,6 miljarder gå till upprustningar på västra stambanan de närmaste åren.

Arbetet med nästa revidering, som ska ske 2018, är redan i full gång. I den finns bland annat sju förbigångsspår, som ska ge en smidigare trafik, mellan Herrljunga och Töreboda.

En ny anslutning vid Sävenäs bangård samt ett triangelspår vid Håkantorp, som skulle ge möjlighet att bland annat dirigera om trafiken på Kinnekullebanan via Trollhättan och minska trycket på stambanan, är några andra.

Tyngsta biten

Den tyngsta biten är nya dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg, antingen i ny eller befintlig sträckning. Etappen mellan Alingsås och Floda beräknas kosta mellan fem och sex miljarder.

– Min politiska bedömning är att den etappen görs först. Där är lättast att komma fram och kapacitetshöjningen blir lika stor, som om etappen Floda-Göteborg skulle göras först. Troligen sker jobbet mellan 2025 och 2030, säger Leif Walterum.

För att ge regeringen en tydlig signal om betydelsen, sker just ett arbete som ska innebär att samtliga inblandade kan ge samma remissvar.

– Det är viktigt och kan vara avgörande att visa att vi är överens, säger Walterum.

En förutsättning för jobbet på västra stambanan blir värdefullt, är att den planerade Götalandsbanan, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg, via Linköping och Jönköping, byggs.

– Annars krävs det betydligt större åtgärder på västra stambanan. Den har nått kapacitetstaket, säger Walterum.

I regeringens förslag till infrastrukturplan föreslås drygt 1,6 miljarder gå till upprustningar på västra stambanan de närmaste åren.

Arbetet med nästa revidering, som ska ske 2018, är redan i full gång. I den finns bland annat sju förbigångsspår, som ska ge en smidigare trafik, mellan Herrljunga och Töreboda.

En ny anslutning vid Sävenäs bangård samt ett triangelspår vid Håkantorp, som skulle ge möjlighet att bland annat dirigera om trafiken på Kinnekullebanan via Trollhättan och minska trycket på stambanan, är några andra.

Tyngsta biten

Den tyngsta biten är nya dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg, antingen i ny eller befintlig sträckning. Etappen mellan Alingsås och Floda beräknas kosta mellan fem och sex miljarder.

– Min politiska bedömning är att den etappen görs först. Där är lättast att komma fram och kapacitetshöjningen blir lika stor, som om etappen Floda-Göteborg skulle göras först. Troligen sker jobbet mellan 2025 och 2030, säger Leif Walterum.

För att ge regeringen en tydlig signal om betydelsen, sker just ett arbete som ska innebär att samtliga inblandade kan ge samma remissvar.

– Det är viktigt och kan vara avgörande att visa att vi är överens, säger Walterum.

En förutsättning för jobbet på västra stambanan blir värdefullt, är att den planerade Götalandsbanan, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg, via Linköping och Jönköping, byggs.

– Annars krävs det betydligt större åtgärder på västra stambanan. Den har nått kapacitetstaket, säger Walterum.

  • Alf Ehn