23 apr 2014 16:18

07 jan 2015 10:12

Positivt resultat för folktandvården

TANDVÅRD

Folktandvården redovisar ett överskott efter de tre första månaderna av 2014 med 5,9 miljoner kronor.

Sett till hela året är dock prognosen ett nollresultat.

– Det blir svårt att få något annat; vi har inte höjt priserna på tre år, säger ordföranden Jens Söder (S).

Antalet patienter med friskvårdsavtal ökar och under månaderna januari till mars tecknades 3 993 avtal. Totalt har 130 000 vuxna i regionen avtal om tandvård till fast pris.

Folktandvården redovisar ett överskott efter de tre första månaderna av 2014 med 5,9 miljoner kronor.

Sett till hela året är dock prognosen ett nollresultat.

– Det blir svårt att få något annat; vi har inte höjt priserna på tre år, säger ordföranden Jens Söder (S).

Antalet patienter med friskvårdsavtal ökar och under månaderna januari till mars tecknades 3 993 avtal. Totalt har 130 000 vuxna i regionen avtal om tandvård till fast pris.