24 apr 2014 17:45

07 jan 2015 10:12

Stängda vårdplatser sänker resultatet

Skaraborgs sjukhus har ett ekonomiskt underskott på 7,1 miljoner efter de tre första månaderna. Sjuksköterskebrist är en av orsakerna.

Under mars ökade underskottet med 1,4 miljoner och just nu är resultatet 3,6 miljoner sämre än budgeten. Prognosen för helåret ligger på -14 miljoner.

– Vi räknar ändå med att vi ska gå på vår budget under 2014, säger ordföranden Susanne Larsson (S).

En orsak till resultatet är att ersättningen från regionen för vård, både när det handlar om besök över dagen eller när patienterna måste läggas in, inte kommit upp i den nivå som budgeterats. Bland annat har vårdplatser inte kunnat hållas öppna på grund av brist på sjuksköterskor. Det finns även kompetensbrist inom vissa specialiteter som gör att antalet besök minskat.

– Bland annat är det brist på urologer. Vi har bra tillgänglighetssiffror, både för första besök och för behandling, men det hade varit önskvärt om vi kunnat beta av mycket mer innan sommaren, säger Susanne Larsson.

Sjukfrånvaron är hög, även om trenden verkar vänt den senaste månaden. Den medellånga sjukfrånvaron (15-59 dagar) har dock stigit sedan i höstas.

Psykiatriplan

Vid gårdagens styrelsemöte fick ledamöterna en genomgång av regionens handlingsplan för psykiatrivården.

– Vi kommer även att ta fram en utvecklingsplan för Skaraborgs sjukhus. Den ska gälla 2016 till 2020 och kommer att presenteras i maj, säger Susanne Larsson.

Under mars ökade underskottet med 1,4 miljoner och just nu är resultatet 3,6 miljoner sämre än budgeten. Prognosen för helåret ligger på -14 miljoner.

– Vi räknar ändå med att vi ska gå på vår budget under 2014, säger ordföranden Susanne Larsson (S).

En orsak till resultatet är att ersättningen från regionen för vård, både när det handlar om besök över dagen eller när patienterna måste läggas in, inte kommit upp i den nivå som budgeterats. Bland annat har vårdplatser inte kunnat hållas öppna på grund av brist på sjuksköterskor. Det finns även kompetensbrist inom vissa specialiteter som gör att antalet besök minskat.

– Bland annat är det brist på urologer. Vi har bra tillgänglighetssiffror, både för första besök och för behandling, men det hade varit önskvärt om vi kunnat beta av mycket mer innan sommaren, säger Susanne Larsson.

Sjukfrånvaron är hög, även om trenden verkar vänt den senaste månaden. Den medellånga sjukfrånvaron (15-59 dagar) har dock stigit sedan i höstas.

Psykiatriplan

Vid gårdagens styrelsemöte fick ledamöterna en genomgång av regionens handlingsplan för psykiatrivården.

– Vi kommer även att ta fram en utvecklingsplan för Skaraborgs sjukhus. Den ska gälla 2016 till 2020 och kommer att presenteras i maj, säger Susanne Larsson.

  • Alf Ehn