26 apr 2014 06:00

07 jan 2015 10:12

M vill utreda sköterskeroller

Moderaterna vill att regionstyrelsen ska utreda hur undersköterskors och sjuksköterskors kompetens bäst tas till vara och hur arbetsuppgifter och ansvar ska fördelas mellan de två yrkeskategorierna.

I motionen till regionfullmäktige skriver Gunilla Levén, Vara, att sjuksköterskornas viktiga kompetens måste tillvaratas. Arbetsuppgifter gällande omvårdnad kan troligen överföras till erfarna undersköterskor:

– Då frigörs tid för sjuksköterskors medicinska omvårdnad och då utnyttjas deras kompetens på ett bättre sätt.

Moderaterna vill att regionstyrelsen ska utreda hur undersköterskors och sjuksköterskors kompetens bäst tas till vara och hur arbetsuppgifter och ansvar ska fördelas mellan de två yrkeskategorierna.

I motionen till regionfullmäktige skriver Gunilla Levén, Vara, att sjuksköterskornas viktiga kompetens måste tillvaratas. Arbetsuppgifter gällande omvårdnad kan troligen överföras till erfarna undersköterskor:

– Då frigörs tid för sjuksköterskors medicinska omvårdnad och då utnyttjas deras kompetens på ett bättre sätt.