26 apr 2014 12:00

23 jan 2015 15:28

Tio kommuner får betala mer

Tio kommuner, inklusive Vårgårda, får vara med och betala de extra 175 miljonerna i medfinansiering som krävs för att E20 ska bli fyrfältsväg.

För några veckor sedan presenterades planerna på att, i två steg, bygga ut E20 genom Skaraborg till fyrfältsväg.

Då blev det klart att regionen och kommunerna måste öka medfinansieringen med 350 miljoner kronor, varav regionen ska stå för hälften, utöver den miljard som redan är klar.

Under fredagen tog Skaraborgs kommunalförbund beslut om att de tre största kommunerna, Falköping, Lidköping och Skövde, tillsammans med kommunerna vid E20, Gullspång, Mariestad, Götene, Skara, Vara, Essunga och Vårgårda, ska stå för den extra medfinansieringen.

– Det finns en nyckel som reglerar hur mycket var och en får stå för, och E20-kommunerna får ta ett litet större ansvar än de övriga. Vad det innebär i kronor och ören är för tidigt att säga, det finns även en extern finansiering, säger ordföranden Katarina Jonsson (M).

Regionen och kommunerna vill ha ett heltäckande avtal med Trafikverket för hela ombyggnaden.

– När det är klart får respektive fullmäktige ta ställning, och det ska ske senast i september.

Röda siffror

Kommunalförbundet redovisade en förlust på 2,7 miljoner förra året, främst på grund av att pensionsskulden ökade då diskonteringsräntan förändrades. Även för 2014 lutar det åt ett underskott med 1,4 miljoner. De röda siffrorna löses med det egna kapitalet.

– Vi har en omorganisation på gång, innan den gör vi inget med bland annat medlemsavgiften, säger Katarina Jonsson.

För några veckor sedan presenterades planerna på att, i två steg, bygga ut E20 genom Skaraborg till fyrfältsväg.

Då blev det klart att regionen och kommunerna måste öka medfinansieringen med 350 miljoner kronor, varav regionen ska stå för hälften, utöver den miljard som redan är klar.

Under fredagen tog Skaraborgs kommunalförbund beslut om att de tre största kommunerna, Falköping, Lidköping och Skövde, tillsammans med kommunerna vid E20, Gullspång, Mariestad, Götene, Skara, Vara, Essunga och Vårgårda, ska stå för den extra medfinansieringen.

– Det finns en nyckel som reglerar hur mycket var och en får stå för, och E20-kommunerna får ta ett litet större ansvar än de övriga. Vad det innebär i kronor och ören är för tidigt att säga, det finns även en extern finansiering, säger ordföranden Katarina Jonsson (M).

Regionen och kommunerna vill ha ett heltäckande avtal med Trafikverket för hela ombyggnaden.

– När det är klart får respektive fullmäktige ta ställning, och det ska ske senast i september.

Röda siffror

Kommunalförbundet redovisade en förlust på 2,7 miljoner förra året, främst på grund av att pensionsskulden ökade då diskonteringsräntan förändrades. Även för 2014 lutar det åt ett underskott med 1,4 miljoner. De röda siffrorna löses med det egna kapitalet.

– Vi har en omorganisation på gång, innan den gör vi inget med bland annat medlemsavgiften, säger Katarina Jonsson.

  • Alf Ehn