28 apr 2014 06:00

23 jan 2015 15:43

Militärer kör ambulanser

Militär personal kommer att köra vissa av Skaraborgs sjukhus ambulanser även i sommar.
– Upplägget liknar det vi hade förra året, säger områdeschefen Hans Halén.

Just nu kämpar Skas med att få ihop semesterschemat inför sommaren.

Det fattas, precis som de senaste åren, vikarier för att kunna täcka de luckor som finns. På ambulanssidan kommer militär personal att finnas med som förra året. De hade titeln teknisk assistent, körde ambulansen, skötte kommunikation och assisterade ambulanssjuksköterskan.

Ytterligare kunskap

– Det blir ungefär samma gäng, och nu har de ytterligare kunskap. Det fanns ett missnöje hos vissa, men vi i ledningen tycker det fungerade bra. Samtidigt är det ju en del i diskussionen om hur det offentliga kan hjälpas åt , säger Hans Halén.

Hur ser det ut på akuten?

– Det är tunt och sårbart, alla kommer inte att få semester när de vill men personalen är bra på att få ihop det. Men läget är mycket ansträngt.

Hans Halén konstaterar att bemanningsmässigt är sjukhuset nere och gnager på marginalen. Han menar att det behövs en ökad bemanning, men vill inte nämna några siffror.

– Men säg att vi har en ständig frånvaro på tio procent, antingen kan man gå kort vilket sliter på personalen, ta in vikarier eller låta ordinarie personal jobba extra. Vad man än gör så kostar det pengar, säger Halén.

Just nu kämpar Skas med att få ihop semesterschemat inför sommaren.

Det fattas, precis som de senaste åren, vikarier för att kunna täcka de luckor som finns. På ambulanssidan kommer militär personal att finnas med som förra året. De hade titeln teknisk assistent, körde ambulansen, skötte kommunikation och assisterade ambulanssjuksköterskan.

Ytterligare kunskap

– Det blir ungefär samma gäng, och nu har de ytterligare kunskap. Det fanns ett missnöje hos vissa, men vi i ledningen tycker det fungerade bra. Samtidigt är det ju en del i diskussionen om hur det offentliga kan hjälpas åt , säger Hans Halén.

Hur ser det ut på akuten?

– Det är tunt och sårbart, alla kommer inte att få semester när de vill men personalen är bra på att få ihop det. Men läget är mycket ansträngt.

Hans Halén konstaterar att bemanningsmässigt är sjukhuset nere och gnager på marginalen. Han menar att det behövs en ökad bemanning, men vill inte nämna några siffror.

– Men säg att vi har en ständig frånvaro på tio procent, antingen kan man gå kort vilket sliter på personalen, ta in vikarier eller låta ordinarie personal jobba extra. Vad man än gör så kostar det pengar, säger Halén.

  • Alf Ehn