05 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:43

Inre stridigheter i brottsofferjour

SKARABORG: Underkänd verksamhetsberättelse försenar angeläget arbete

Turbulens inom Brottsofferjouren östra Skaraborg medför att inte föreningen inte kunnat ansöka om pengar för sin verksamhet.
– Vi har tappat fart, vilket är olyckligt för dem som behöver vår hjälp, säger styrelseledamoten Hergus Palmquist.

Brottsofferjouren är en ideell organisation vars främsta uppgifter är att stödja brottsoffer och personer som ska vittna vid rättegångar.

Den största delen av verksamheten finansieras med kommunala medel. Förra året bidrog Mariestad med 47 000 kronor och Skövde med 104 000 kronor. För att få pengar krävs det att några viktiga dokument är i ordning, inte minst en godkänd verksamhetsberättelse.

Efter ett stormigt årsmöte och en turbulent period inom föreningen, har några ansökningar ännu inte skickats ut.

– Vi måste klara ut de här praktiska problemen. Vi måste ordna det som krävs och jag hoppas att vi kan få ordning på allt. Det har varit kaosartat och en olustig stämning vilket inte känns bra när det gäller en sådan här verksamhet, säger Hergus Palmquist, som ingår i den nya styrelsen.

– Vi får gå ut med ett förklarande brev till kommunerna, fortsätter han.

Stormigt årsmöte

Föreningens årsmöte, som hölls den 25 februari, har upprört många. Bland annat godkändes inte verksamhetsberättelsen och därmed kunde inte den tidigare styrelsen få ansvarsfrihet.

– Det fanns inget skrivet om brottsofferstödjarnas verksamhet, verksamhetsberättelsen föll och mötesordföranden sa att styrelsen måste avgå, säger Hergus Palmquist.

Beslutet att inte godkänna verksamhetsberättelsen togs efter en sluten votering. 38 medlemmar var närvarande, ändå avgavs 44 röster trots att några fullmakter inte presenterades, enligt det undertecknade och justerade årsmötesprotokollet.

– Det var mycket tveksamheter vid mötet, som fick ett konstigt förlopp. Men det fanns fullmakter, även om jag inte sett dem själv, säger Hergus Palmquist.

En ny styrelse valdes. Hergus Palmquist hävdar att den är beslutsmässig trots att den gamla styrelsen inte fick ansvarsfrihet.

– Men överlämningen blev inte vad den borde ha blivit, säger han.

En av den nya styrelsens åtgärder blev att återanställa (på 75 procent) en brottsofferstödsamordnare, som tidigare sagts upp av den tidigare styrelsen av ekonomiska skäl.

– Samordnaren ses som väldigt viktigt i arbetet med brottsofferhjälpen och det var viktigt att få i gång den verksamheten, inte minst med utbildningen. Nu fungerar det arbetet igen, säger Hergus Palmquist.

Den tidigare styrelseledamoten Inger Dernroth menar att det handlade om en kupp och att uppsägningen av samordnaren är en av orsakerna till att det blivit en konflikt.

– Kuppen var oetisk och årsmötet var det mest ovärdiga jag varit med om i sådana sammanhang. Det går inte att driva skattefinansierad verksamhet på det här sättet, säger Inger Dernroth.

Styrelsemöte

Under måndagen har föreningen ett medlemsmöte, och på onsdag ska styrelsen träffas.

Hergus Palmquist hoppas att allt ska lösa sig så att arbetet kan koncentreras på rätt saker.

– Vi är till för dem som behöver vårt stöd, den uppgiften står över allt annat.

Finns det planer på att göra om årsmötet?

– Nej, men om en tredjedel av medlemmarna vill ha ett nytt årsmöte kan de kräva det.

Vi har förgäves sökt ordföranden Lisa Larsson.

Brottsofferjouren är en ideell organisation vars främsta uppgifter är att stödja brottsoffer och personer som ska vittna vid rättegångar.

Den största delen av verksamheten finansieras med kommunala medel. Förra året bidrog Mariestad med 47 000 kronor och Skövde med 104 000 kronor. För att få pengar krävs det att några viktiga dokument är i ordning, inte minst en godkänd verksamhetsberättelse.

Efter ett stormigt årsmöte och en turbulent period inom föreningen, har några ansökningar ännu inte skickats ut.

– Vi måste klara ut de här praktiska problemen. Vi måste ordna det som krävs och jag hoppas att vi kan få ordning på allt. Det har varit kaosartat och en olustig stämning vilket inte känns bra när det gäller en sådan här verksamhet, säger Hergus Palmquist, som ingår i den nya styrelsen.

– Vi får gå ut med ett förklarande brev till kommunerna, fortsätter han.

Stormigt årsmöte

Föreningens årsmöte, som hölls den 25 februari, har upprört många. Bland annat godkändes inte verksamhetsberättelsen och därmed kunde inte den tidigare styrelsen få ansvarsfrihet.

– Det fanns inget skrivet om brottsofferstödjarnas verksamhet, verksamhetsberättelsen föll och mötesordföranden sa att styrelsen måste avgå, säger Hergus Palmquist.

Beslutet att inte godkänna verksamhetsberättelsen togs efter en sluten votering. 38 medlemmar var närvarande, ändå avgavs 44 röster trots att några fullmakter inte presenterades, enligt det undertecknade och justerade årsmötesprotokollet.

– Det var mycket tveksamheter vid mötet, som fick ett konstigt förlopp. Men det fanns fullmakter, även om jag inte sett dem själv, säger Hergus Palmquist.

En ny styrelse valdes. Hergus Palmquist hävdar att den är beslutsmässig trots att den gamla styrelsen inte fick ansvarsfrihet.

– Men överlämningen blev inte vad den borde ha blivit, säger han.

En av den nya styrelsens åtgärder blev att återanställa (på 75 procent) en brottsofferstödsamordnare, som tidigare sagts upp av den tidigare styrelsen av ekonomiska skäl.

– Samordnaren ses som väldigt viktigt i arbetet med brottsofferhjälpen och det var viktigt att få i gång den verksamheten, inte minst med utbildningen. Nu fungerar det arbetet igen, säger Hergus Palmquist.

Den tidigare styrelseledamoten Inger Dernroth menar att det handlade om en kupp och att uppsägningen av samordnaren är en av orsakerna till att det blivit en konflikt.

– Kuppen var oetisk och årsmötet var det mest ovärdiga jag varit med om i sådana sammanhang. Det går inte att driva skattefinansierad verksamhet på det här sättet, säger Inger Dernroth.

Styrelsemöte

Under måndagen har föreningen ett medlemsmöte, och på onsdag ska styrelsen träffas.

Hergus Palmquist hoppas att allt ska lösa sig så att arbetet kan koncentreras på rätt saker.

– Vi är till för dem som behöver vårt stöd, den uppgiften står över allt annat.

Finns det planer på att göra om årsmötet?

– Nej, men om en tredjedel av medlemmarna vill ha ett nytt årsmöte kan de kräva det.

Vi har förgäves sökt ordföranden Lisa Larsson.

  • Alf Ehn