06 maj 2014 16:37

23 jan 2015 15:28

Nya föreskrifter för vårdcentralerna

Jourcentralerna kommer att ha öppet minst åtta timmar under helgdagarna om förslaget till ändring av krav- och kvalitetsboken blir verklighet.

Under onsdagen behandlas förslaget till revidering av krav- och kvalitetsboken, som styr vårdcentralernas verksamhet, av hälso- och sjukvårdsutskottet, HSU. Boken har reviderats och ändringarna kommer att gälla från årsskiftet.

Jourcentralernas öppettider föreslås utökas, från sex till minst åtta timmar, under lördagar, söndagar och helgdagar.

– Samtidigt finns det möjlighet till samverkan. Det räcker att en jourcentral i ett nämndsområde har öppet i minst åtta timmar, säger hälso- och sjukvårdschef Susanne Tedsjö.

Det innebär att jourcentralen i Mariestad kan ha öppet sex timmar, under förutsättning att jourcentralen i Skövde har öppet minst åtta timmar.

Hon berättar att det var en rejäl diskussion om frågan i beredningsgruppen.

– Vi hade ett politiskt medskick och det var enighet i samtliga tolv hälso- och sjukvårdsnämnder.

Skärpt skrivning

Skrivningarna angående psykisk ohälsa/sjukdom har skärpts. Nu ska vårdcentralerna kunna utföra psykologisk behandling motsvarande minst en heltidstjänst per 10 000 listade patienter.

– Vårdcentralerna kan ha underleverantörer eller samverka med andra. Det är jätteviktigt att möta den psykiska ohälsan som fortsätter öka. Från och med 2018 ska vårdcentralerna tillhandahålla psykolog, men det hindrar inte från att de skaffa det redan nu.

Senast 2016 ska vårdcentralerna ha tillgång till diplomerad tobaksavvänjare. Regionens rätt att genomföra medicinska revisioner, ekonomiska sanktioner och olika åtgärder vid brister förtydligas.

– Vi kan även göra oanmälda revisioner. Det är bra att vi blir tydligare, säger Tedsjö.

Vårdcentralerna kommer att få bättre betalt för hembesök samt telefonkontakter, som föranleder en journalanteckning.

– Nämnderna skulle helst ha sett att mer hälsofrämjande åtgärder, inte minst att vi gör insatser mot den psykiska ohälsan tidigt, säger Susanne Tedsjö.

Under onsdagen behandlas förslaget till revidering av krav- och kvalitetsboken, som styr vårdcentralernas verksamhet, av hälso- och sjukvårdsutskottet, HSU. Boken har reviderats och ändringarna kommer att gälla från årsskiftet.

Jourcentralernas öppettider föreslås utökas, från sex till minst åtta timmar, under lördagar, söndagar och helgdagar.

– Samtidigt finns det möjlighet till samverkan. Det räcker att en jourcentral i ett nämndsområde har öppet i minst åtta timmar, säger hälso- och sjukvårdschef Susanne Tedsjö.

Det innebär att jourcentralen i Mariestad kan ha öppet sex timmar, under förutsättning att jourcentralen i Skövde har öppet minst åtta timmar.

Hon berättar att det var en rejäl diskussion om frågan i beredningsgruppen.

– Vi hade ett politiskt medskick och det var enighet i samtliga tolv hälso- och sjukvårdsnämnder.

Skärpt skrivning

Skrivningarna angående psykisk ohälsa/sjukdom har skärpts. Nu ska vårdcentralerna kunna utföra psykologisk behandling motsvarande minst en heltidstjänst per 10 000 listade patienter.

– Vårdcentralerna kan ha underleverantörer eller samverka med andra. Det är jätteviktigt att möta den psykiska ohälsan som fortsätter öka. Från och med 2018 ska vårdcentralerna tillhandahålla psykolog, men det hindrar inte från att de skaffa det redan nu.

Senast 2016 ska vårdcentralerna ha tillgång till diplomerad tobaksavvänjare. Regionens rätt att genomföra medicinska revisioner, ekonomiska sanktioner och olika åtgärder vid brister förtydligas.

– Vi kan även göra oanmälda revisioner. Det är bra att vi blir tydligare, säger Tedsjö.

Vårdcentralerna kommer att få bättre betalt för hembesök samt telefonkontakter, som föranleder en journalanteckning.

– Nämnderna skulle helst ha sett att mer hälsofrämjande åtgärder, inte minst att vi gör insatser mot den psykiska ohälsan tidigt, säger Susanne Tedsjö.

  • Alf Ehn