07 maj 2014 16:16

23 jan 2015 15:43

Gillar inte kampanj om gratisåkande

Konsumentverket menar att Västtrafiks kampanj om gratisresor strider mot marknadsföringslagen.

I en kampanj för Västtrafik att man kan resa gratis under minst två månader. Förutsättningen är att kunden köper ett kort som gäller under 365 dagar.

”När du investerar i Göteborgs kommun 365, Göteborg +365 eller Göteborg ++365 reser du alltid minst två månader gratis”, är budskapet i det marknadsföringskampanjen.

Anmälts

Kampanjen har anmälts till Konsumentverket och i ett yttrande påverkar verket att den aktuella marknadsföreningen inte är i linje med marknadsföringslagen:

Verket anser att det inte alls om några resor som är gratis utan om att ett köp av ett årskort innebar en lägre kostnad jämfört med en annan typ av biljett. Det erbjuds inte två månaders fri kollektivtrafik, trots att det en tvåmånaders gratisperiod som annonseras.

– Det är förbjudet att beteckna en vara som gratis, kostnadsfri, utan avgift eller liknande om konsumenten måste betala annat än kostnaden för kommunikation eller leverans, skriver Konsumentverket.

Senast 20 maj ska Västtrafik förklara sig för Konsumentverket, som i första hand eftersträvar en frivillig rättelse.

I en kampanj för Västtrafik att man kan resa gratis under minst två månader. Förutsättningen är att kunden köper ett kort som gäller under 365 dagar.

”När du investerar i Göteborgs kommun 365, Göteborg +365 eller Göteborg ++365 reser du alltid minst två månader gratis”, är budskapet i det marknadsföringskampanjen.

Anmälts

Kampanjen har anmälts till Konsumentverket och i ett yttrande påverkar verket att den aktuella marknadsföreningen inte är i linje med marknadsföringslagen:

Verket anser att det inte alls om några resor som är gratis utan om att ett köp av ett årskort innebar en lägre kostnad jämfört med en annan typ av biljett. Det erbjuds inte två månaders fri kollektivtrafik, trots att det en tvåmånaders gratisperiod som annonseras.

– Det är förbjudet att beteckna en vara som gratis, kostnadsfri, utan avgift eller liknande om konsumenten måste betala annat än kostnaden för kommunikation eller leverans, skriver Konsumentverket.

Senast 20 maj ska Västtrafik förklara sig för Konsumentverket, som i första hand eftersträvar en frivillig rättelse.

  • Alf Ehn