07 maj 2014 18:01

23 jan 2015 15:28

Jourcentralernas förutsättningar ska utredas mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet godkände inte förslaget om att ändra skrivningen om jourcentralernas öppettider.
– Vi skjuter på eventuella förändringar, säger vice ordföranden Jonas Andersson (FP).

Jourcentralernas öppettider, liksom mycket annat i vårdcentralernas verksamhet, styrs av krav- och kvalitetsboken. Det fanns ett förslag om att öka öppettiderna under lördagar, söndagar och helgdagar till minst åtta timmar, från nuvarande sex timmar.

Förslaget togs bort under onsdagens HSU-möte och skrivningen blir oförändrad i den reviderade boken.

Folkpartiet kom med ett sent inspel och fick med sig majoriteten.

– Det finns en intressant modell i Skåne som vi vill titta närmare på. Där får vårdcentralerna ersättning för att hålla jouröppet och det är mycket en lösning efter behov. Det gäller att hitta en liknande lösning, säger Jonas Andersson.

I och med beslutet gick utskottet emot de tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna i regionen som var eniga om behovet att öka öppethållandet, inte minst för att minska på trycket på sjukhusens akutmottagningar.

– Jag tror inte ett ökat öppethållande av jourerna är lösningen. Jag tror det är uttryck för något annat, säger Jonas Andersson.

Skrivningen kring psykisk hälsa kommer att justeras när krav- och kvalitetsboken spikas.

– Men det kommer att bli en skärpning.

Utgick

Frågan om översynen av patientavgifterna, med anledning av vårdvalet för rehabiliteringen, utgick för andra sammanträdet i rad.

– Vi vill prata mer om det och regionstyrelsen kommer att behandla frågan.

Linn Brandström (M) från Töreboda har skrivit en motion om att testa en mobil ungdomsmottagning, för att öka tillgängligheten och att verksamheten ska synas i miljöer där unga människor finns.

Motionen ansågs besvarad med hänvisning till att en utredning om en gemensam standard för ungdomsmottagningarna i regionen, bland annat om vilka kompetenser och resurser som ska finnas.

Jourcentralernas öppettider, liksom mycket annat i vårdcentralernas verksamhet, styrs av krav- och kvalitetsboken. Det fanns ett förslag om att öka öppettiderna under lördagar, söndagar och helgdagar till minst åtta timmar, från nuvarande sex timmar.

Förslaget togs bort under onsdagens HSU-möte och skrivningen blir oförändrad i den reviderade boken.

Folkpartiet kom med ett sent inspel och fick med sig majoriteten.

– Det finns en intressant modell i Skåne som vi vill titta närmare på. Där får vårdcentralerna ersättning för att hålla jouröppet och det är mycket en lösning efter behov. Det gäller att hitta en liknande lösning, säger Jonas Andersson.

I och med beslutet gick utskottet emot de tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna i regionen som var eniga om behovet att öka öppethållandet, inte minst för att minska på trycket på sjukhusens akutmottagningar.

– Jag tror inte ett ökat öppethållande av jourerna är lösningen. Jag tror det är uttryck för något annat, säger Jonas Andersson.

Skrivningen kring psykisk hälsa kommer att justeras när krav- och kvalitetsboken spikas.

– Men det kommer att bli en skärpning.

Utgick

Frågan om översynen av patientavgifterna, med anledning av vårdvalet för rehabiliteringen, utgick för andra sammanträdet i rad.

– Vi vill prata mer om det och regionstyrelsen kommer att behandla frågan.

Linn Brandström (M) från Töreboda har skrivit en motion om att testa en mobil ungdomsmottagning, för att öka tillgängligheten och att verksamheten ska synas i miljöer där unga människor finns.

Motionen ansågs besvarad med hänvisning till att en utredning om en gemensam standard för ungdomsmottagningarna i regionen, bland annat om vilka kompetenser och resurser som ska finnas.

  • Alf Ehn