12 maj 2014 10:21

07 jan 2015 09:55

Västfastigheter stäms på miljoner

TVIST

Byggföretaget NCC Construction stämmer Västra Götalandsregionens fastighetsbolag Västfastigheter på 96 miljoner kronor.

Ansökan lämnades in förra veckan och avser kostnader i samband med byggnationen av den rättspsykiatriska anläggningen Rågården i Göteborg. Företagen har bland annat olika syn på det ursprungliga förfrågningsunderlaget, tidsplanen för byggstart samt bergets kvalitet. De olika faktorerna medförde merkostnader som inte kunde förutses.

Enligt ett pressmeddelande har NCC försökt komma överens med Västfastigheter, men någon överenskommelse har inte nåtts och nu vill företaget pröva ärendet i domstol.

Byggföretaget NCC Construction stämmer Västra Götalandsregionens fastighetsbolag Västfastigheter på 96 miljoner kronor.

Ansökan lämnades in förra veckan och avser kostnader i samband med byggnationen av den rättspsykiatriska anläggningen Rågården i Göteborg. Företagen har bland annat olika syn på det ursprungliga förfrågningsunderlaget, tidsplanen för byggstart samt bergets kvalitet. De olika faktorerna medförde merkostnader som inte kunde förutses.

Enligt ett pressmeddelande har NCC försökt komma överens med Västfastigheter, men någon överenskommelse har inte nåtts och nu vill företaget pröva ärendet i domstol.